Om Atlantis

Utmärkelser

Jan Svanberg prisas för forskning om heliga Birgitta

Konsthistorikern Jan Svanberg får årets Birgittapris för sin »kunskapsrika forskning om den heliga Birgitta«.

Birgittapriset delas ut årligen av Birgittastiftelsen, och prissumman är på 20 000 kronor. Pristagaren får också en medalj gjord av skulptören Ernst Nordin.

Jan Svanberg är en förgrundsgestalt inom medeltidsforskningen, och har varit professor i Stockholm och Oslo. I boken Medeltida byggmästare i Norden (Atlantis 2013) skriver Svanberg om svenska och nordiska kyrkobyggnader. I Västergötlands medeltida stenskulpturer (Atlantis 2011) berättar Svanberg om ett kulturarv med stor suggestionskraft: de västgötska kyrkornas och klostrens medeltida stenskulptur.

Språkfrågan vinnare av stora fackbokspriset 2016

Svenska fackbokspriset på 125 000 kronor är Sveriges största fackbokspris och utdelas av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål den 7 december 2016. Pristagare är professor Max Engman, för Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812-1922.

Juryns motivering till 2016 års pris till boken Språkfrågan lyder:

"En detaljrik och fängslande historik över hur Finland lösgjordes ur svenska riket och under rysk överhöghet tillskansade sig en identitet som efter ett drygt århundrade kunde resultera i fullvärdigt nationsblivande. Engman är uppmärksam på skeendets motsägelsefullhet och komplexitet och tecknar därmed en lärorik bild av historien sådan den är."

Diplom för god bokform 2015

Passagearbetet är utsedd till en av 2015 års bästa böcker inom svensk bokkonst.

Ur motiveringen: "En klassiker i ny tappning som get ett mycket kompetent helhetsintryck. Lekfull omslagsdesign med fin liten pärmstämpel på framsidan som låter en av skyddsomslagets små flanörer vandra iväg på egen hand. Ett unikt projekt med klassisk och läsvänlig typografi i ett synnerligen välbundet verk med läsband."

Diplom för god bokform 2015

Sujetterna är utsedd till en av 2015 års bästa böcker inom svensk bokkonst.

Ur motiveringen: "Undflyende till sin genre; melodram, roman "eller vad du vill". Välgjord inifrån och ut, alltifrån typografi och satsyta till layout och pärmstämpel. Det tryckta mönstret på insidan av skyddsomslaget ger boken något alldeles extra. Fina utfallande illustrationer på deltitelbladen."