Våra författare

Erik Wallrup

Erik Wallrup är född 1966 och bosatt i Stockholm. Han är verksam som kulturskribent och musikkritiker i Svenska Dagladet. Han debuterade skönlitterärt med "Kreatursdansen" 1999, vilken 2002 följdes av en essäbok med namnet "Nietzsches tredje öra", ägnad lyssnandet hos den tyske filosofen.

Böcker


Försoningen