Nyheter

Pär Bergman prisas

2011-09-14

Cao Xueqinöversättaren prisas av Göran Malmqvist i SvD och får pris av Vetenskapsakademien.

Ur Malmqvists artikel: "Pär Bergmans rikt annoterade tolkning av den kinesiska 1700-talsromanen Hongloumeng är ett storverk, som måste betraktas som en betydande milstolpe i den svenska översättningslitteraturen, jämförbar med Gunnel Vallquists översättning av Proust och Carl August Hagbergs tolkning av Shakespeares samlade dramer...
Pär Bergmans översättning har ännu inte rönt den uppskattning från recensenters sida som verket förtjänar och det är kanske inte så underligt med tanke på dess omfång. Jag finner det mycket glädjande att Atlantis förlag ännu en gång visat att det sätter litterär kvalitet framför pekuniär framgång. Jag finner det också tillfredsställande att Pär Bergman har tilldelats prestigefyllda priser av såväl Svenska Akademien som Vetenskapsakademien.

Läs mer om Drömmar om röda gemak genom klicka HÄR!

Arkivet