Våra författare

Hjördis Kristenson

Docent i konstvetenskap vid Lunds universitet. Var under ett antal år lärare på Arkitekturskolan på LTH.

Böcker


Skolhuset, idé och form