Våra författare

Bo Sylvan

Sylvan har varit överintendent vid Kulturhuset i Stockholm, chef för Norrköpings konstmuseum och ständig sekreterare för Kungl. Akademien för de fria konsterna.

Böcker

Einar Höste