Nyheter

Journalistpris till Mikael Holmström

2011-09-22

Atlantis gratulerar författaren till "Den dolda alliansen" som fått Svensk Tidskrifts publicistpris.

Prismotiveringen lyder:

Svensk Tidskrifts publicistpris för 2011 tilldelas Svenska Dagbladets säkerhetspolitiske reporter Mikael Holmström för boken "Den dolda alliansen. Sveriges hemliga Nato-förbindelser", utgiven av Atlantis bokförlag. Denna studie, baserad på decennier av journalistiskt arbete med intervjuer och källmaterial, är ett sällsynt inslag av kvalitet i dagens svenska medievärld. Berättelsen om och kartläggningen av Sveriges omfattande politiska och militära samarbete med västmakterna under det kalla kriget är ett i ordens bästa mening undersökande och avslöjande bidrag till vår moderna historieskrivning och utgör en korrigering av den offentliga mytbildningen kring neutralitetsdoktrinen.

Arkivet