Våra författare

Henrika Tandefelt

Fil dr och forskare. Disputerade 2007 på en avhandling om Gustaf III.

Böcker


Konsten att härska