Våra författare

Ralf Turander

Ralf Turander är en av Sveriges mest välkända fotografer, med ett flertal utställningar runt om i Europa. Redan 1984 fick Turander Stora Journalistpriset för sina konstnärliga bilder - en av få fotografer som fått denna prestigefyllda utmärkelse. Turander har stått för fotografierna i ett flertal böcker.

Böcker


...hava äran inbjuda