Våra författare

Gunnar Valkare

Lektor i Musik och Samhälle vid Kungliga Musikhögskolan, specialiserad på musikantropologi.

Böcker


Bo Nilsson