Våra författare

Adolph Törneros

Adolph Törneros (1794–1839), född i Eskilstuna som son till stadens postmästare, var en lärd humanist, lingvist och filosof. Han skrev uppsatser om människans ursprung, om nationalkaraktärer, om kärlek och samlevnad, om kvinnors oginhet mot varandra, om naturförstörelsen och – favoritämnet – den klassiska bildningens nödvändighet.
Törneros vände sig gärna till naturen, som han beskrev romantiskt utan att för den skull inte förmedla sakupplysningar. Han kritiserade bruket att dika ut sjöar och bränna skogar och varnade framsynt för klimatförändringar och en atmosfär ur jämvikt.

Böcker


Resebrev (pocket)
 
Resebrev