Våra författare

Peter Forsskål

Peter Forsskål

Peter Forsskål föddes i januari 1732 i Helsingfors i Nyland och dog i Jerim i Jemen 1763. Han var en svensk naturforskare, orientalist och filosof och en av den svenska liberalismens främsta föregångare.
Under sin tid i Uppsala skrev Forsskål en politisk skrift, Tankar om borgerliga friheten, (1759) som innehåller ett tidigt liberalt program där såväl politisk som ekonomisk frihet, och inte minst tryckfrihet, förordas.

Böcker


Thoughts on Civil Liberty / Tankar om borgerliga friheten
 
Tankar om borgerliga friheten / Thoughts on Civil Liberty