Våra författare

Fredrik Lindström

En mångsysslare som nästan alltid förenar humor och allvar. Har skapat TV-program, filmer, scenunderhållning, populärvetenskap, skönlitteratur och publikdragande föreläsningar.

Böcker


Evolutionen och jag kommer inte överens