Nyheter

Stig Ramels pris till Anders Björnsson

2011-10-12

Atlantis gratulerar sin författare, som fick priset för sitt "mångåriga, allsidiga och alltid lika engagerande arbete för historieämnets främjande".

Här följer juryns fullständiga motivering:


Stig Ramels livsgärning var omfattande. Han avslutade sitt yrkesverksamma liv som verkställande direktör för Nobelstiftelsen, och ägnade sig efter sin pensionering åt bland annat eget författarskap. De böcker han skrev speglade i högsta grad hans historiska intresse och det gjorde också hans engagemang i De Svenska Historiedagarna. Stig Ramel stödde från början initiativet, och bidrog med sitt rika kontaktnät till en framgångsrik start.

Efter Stig Ramels bortgång 2006 beslutade därför styrelsen för De Svenska Historiedagarna att inrätta "Stig Ramels pris", som en gång om året ska tilldelas en person som i Stig Ramels anda presterat verk eller en insats av särskilt värde eller intresse för svenska historieintresserade.

Kjell och Märta Beijers stiftelse beviljade generöst medel för att möjliggöra utdelandet av detta pris på 30 000 kronor att utdelas årligen under fem år, något som nu har förlängts med ytterligare fem år.

Juryn, som har bestått av John Chrispinsson, Kjell Peterson och Lena Milton, har beslutat att Stig Ramels pris år 2011 ska tilldelas Anders Björnsson för hans mångåriga, allsidiga och alltid lika engagerade arbete för historieämnets främjande.

Anders Björnssons skriftliga produktion - böcker, essäer, artiklar med mera - är imponerande i sitt omfång och kännetecknas av ett aldrig sviktande krav på noggrannhet, liksom av sina ciselerade formuleringar och tänkvärda slutsatser.

Även i tal har Anders Björnsson varit en Clios förespråkare - i radioföredrag och i framträdanden på olika humanistiska fora där hans intresse för retorik firat stora framgångar.

Han är vidare en av initiativtagarna till De Svenska Historiedagarna, som nu har etablerat sig som viktig del av historiesamtalet för svenskspråkiga vänner av historieämnet, men där han också i uppbyggnadsskedet har stått för viktiga internationella kontakter.

Stig Ramel betydde mycket för Anders Björnsson som uppmuntrande vän - och omvänt: i Anders Björnsson hade Stig Ramel en viktig samtalspartner vid författandet av sina stora historiska biografier.

Det är en mångsidig, europeisk svensk intellektuell som tilldelas 2011 års Stig Ramel-pris.

Arkivet