Våra författare

Yvonne Eriksson

Klicka för större bild - Eriksson, Yvonne

Yvonne Eriksson är professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola. Hon har en bakgrund som lektor och forskare inom konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet, där hon disputerade 1988. Yvonne Eriksson intresserar sig främst för 1900-talets konst ohc visuella kulturer, med inriktning på hur genus konstrueras samt visuell kommunikation i realtion till instrumentella bilder.
FOTO: © Judit Benedek

Böcker


Att teckna ett liv