Våra författare

Wilhelm Agrell

Klicka för större bild - Agrell, Wilhelm NY

Wilhelm Agrell är docent i historia och sedan 2006 professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Han disputerade 1985 på avhandlingen Alliansfrihet och atombomber. Han har under åren skrivit en rad böcker om Sveriges säkerhetspolitik, det hemliga västsamarbetet under det kalla kriget och försvarets utveckling.

Böcker


Mannen från Suez
 
Fru Petrovas sko
 
Ett krig här och nu
 
Fredens illusioner
 

Stora sabotageligan