Nyheter

Hillarpföredrag på ABF senareläggs

2011-10-17

Birgitta Holms föredrag om Rut Hillarp på ABF Stockholm kommer att senareläggas.

Det aviserade föredraget med Holm den 18 oktober har flyttats fram till senare i höst. ABF återkommer med nytt datum inom kort.

Arkivet