Våra författare

Mikael Ahlund

Mikael Ahlund är verksam som intendent vid Nationalmuseum i Stockholm, där han särskilt fördjupat sig i svensk och europeisk konst från 1700- och 1800-talen. Bland annat var han ansvarig för utställningen Prerafaeliterna våren 2009.

Böcker


Landskapets röster