Våra författare

Camil Sijaric

Camil Sijaric (1913-1989) intog under många år en ledande roll i det bosnisk-muslimska kulturlivet och har genom sina romaner fått varaktig betydelse. Från början av 1960-talet fram till sin död var han chef för Sarajevoradions kulturredaktion. Radion var ett medium som passade honom eftersom han var en lysande muntlig berättare, och hans krönikor om olika folks seder och bruk i Jugoslavien drog till sig stora lyssnarskaror. Spår av detta framgår tydligt i hans författarskap.

Böcker


Folket i Bihor