Våra författare

Lennart Parknäs

Lennart Parknäs är psykolog, pedagog och kulturskribent. Ett långt liv som psykolog och pedagog ledde till ett intensivt arbete i Italien med icke-våldsgrupper och fredsgrupper, senare kombinerat med arbete med personlig och andlig utveckling.
Vid sidan av yrkeslivet har Parknäs publicerat böcker och artiklar om sin norrbottniska bakgrund.

Böcker


Aron Jerndahl