Våra författare

Sofia Häggman

Fil.dr Sofia Häggman är historiker och egyptolog vid Medelhavsmuseet i Stockholm. Hon bor sedan många år periodvis i Egypten, där hon ägnar sig åt kulturarvsprojekt och dadelodling. Hennes forskningsintresse är människor och samhälle i Egypten, i såväl faraonsk som modern tid.

Böcker


Alldeles hemlikt