Våra författare

Anne-Marie Pålsson

Född 1951 i Kristianstad, disputerade 1983 på en avhandling om kapitalmarknadsregleringar som ett ekonomiskt styrinstrument. Därefter arbetade hon under flera år som forskare och lärare vid nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. År 2002 blev hon vald till riksdagsledamot för moderaterna och verkade i riksdagen fram till valet 2010.
Anne-Marie Pålsson var upphovsman till det politiskt omdebatterade förslaget att tillåta avdrag för köp av hushållstjänster och har i detta ämne bland annat givit ut boken "Finns det en marknad för hemarbete?".

Böcker


Knapptryckarkompaniet