Våra författare

Thomas Ihre

Thomas Ihre är medicine doktor och docent. Han har varit kirurgichef och chefläkare vid Södersjukhuset, Stockholm. Före detta ordförande i Sveriges Läkarförbund och i Svenska Läkaresällskapet.

Böcker


Abraham Bäck