Våra författare

Anne Agardh

Anne Agardh är lärare och specialpedagog. En flerspråkig bakgrund och påbrå från såväl Sverige, England som Frankrike har varit utgångspunkten för hennes intresse för olika länder och kulturer. Vid sidan av arbetet har hon sedan många år ägnat sig åt släktforskning.

Böcker


Brink - den svenske slavkaptenen