Våra författare

Tore Wretö

Klicka för större bild - Wretö, Tore

Tore Wretö är litteraturforskare och kulturhistoriker. Han är född 1935, blev filosofie doktor i Uppsala 1972 och erhöll professors namn 1998. Han var knuten till Uppsala universitet mellan åren 1983 och 2000 och har dessutom varit sekreterare och huvudredaktör i Svenska Vitterhetssamfundet och scriptarius i Michaelisgillet i Uppsala. Han är dessutom korresponderande ledamot av Svenska litteratursällskapet i Finland och hedersmedlem i Hermelinska släktföreningen.

Böcker


Kampen om det medeltida Italien