Våra författare

Christer Lindberg

Christer Lindberg är professor i socialantropologi vid Lunds universitet och även docent i religionsvetenskap vid Åbo akademi. Därtill har han en stor passion för fotografering, som bland annat kommit till uttryck i fotoboken »Parisisk serenad« och egna utställningar.

Böcker


Det gröna hjärtat