Våra författare

Björn Wahlroos

Björn Wahlroos (f. 1952) är styrelseordförande i Nordea, i holdingbolaget Sampo, som bland annat äger försäkringsbolaget If, och i skogsbolaget UPM-Kymmene. Han är tidigare professor i nationalekonomi vid Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors, där han numera också leder styrelsen, och har också undervisat vid några amerikanska universitet. Huvuddelen av sitt yrkesverksamma liv har han ägnat åt investment banking på Union Bank of Finland och inom Mandatum & Co, som han grundade 1992 och som blev Nordens ledande rådgivare i fråga om fusioner och företagsförvärv. Han är gift, har två vuxna barn och delar sin tid mellan Åminne i Finland, Stockholm och södra Frankrike.

Böcker


Marknader och demokrati