Våra författare

Hans Landberg

Född 1933, blev docent i historia i Uppsala 1969 och var i början av 1970-talet en av forskningsledarna vid det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet "Sverige under andra världskrifet". Efter forskningspolitiskt utredningsarbete blev han 1977 huvudsekreterare och chef för Forskningsrådsnämnden, en befattning han innehade till 1993. Han fick 1981 professors namn.

Böcker


På väg ...