Våra författare

Mats Tormod

Född i Luleå 1946, arkitekt i många år men därefter och hellre skrivande och student. Har skrivit essä om gotisk guldålder och roman om Hollywoodsk.

Böcker


Till en berättelse om tröst