Våra författare

Sten Westerberg

Sten Westerberg var statssekreterare i Budget- och Ekonomidepartementen 1976-1982. Han är senior partner i Leimdörfer AB och aktiv i flera styrelser.

Böcker


Clas Rålamb