Våra författare

Christer Jonson

Christer Jonson (f. 1937) har studerat vid Académie Libre, Stockholm, 1958 och Beckmans, Stockholm, 1959-62. Har formgivit tusentals böcker och erhållit åtskilliga priser. Tre egna utställningar och representerad i flera andra. Har producerat film och tv-program. Ledamot av bl.a. Bildkonstnärsfonden. Stipendier av bl.a. Svenska Akademien och Konstnärsnämnden.

Böcker


Bilden. Bokstaven. Boken.