Våra författare

Tomas Lidman

Tomas Lidman, fil.dr i historia, har varit riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket och chef och riksarkivarie och för Riksarkivet. Han är sedan 2004 även ordförande i styrelsen för Kungl. Konsthögskolan. Han har skrivit ett antal artiklar och böcker i historia och i bok- och arkivväsen.

Böcker


Dagboken som konst