Våra författare

Olof Petersson

Klicka för större bild - Petersson, Olof

Olof Petersson är statsvetare och har bland annat varit professor vid Uppsala universitet samt forskningsledare vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Han ledde i slutet av 1980-talet den stora Maktutredningen. Olof Petersson har författat en rad läroböcker i statskunskap, bland annat om försvarspolitik, svensk politik, nordisk politik och europeisk politik. Han har tidigare skrivit en biografi över Tingstens elev Jörgen Westerståhl.

Böcker


Herbert Tingsten. Vetenskapsmannen