Våra författare

Anders Johnson

Anders Johnson är skriftställare med inriktning på svensk näringslivshistoria. Han har bland annat författat Fånga platsen – Guide till Sveriges företagsamma historia (SNS). Johnson fick 2009 Studieförbundet Vuxenskolans Sokratespris för folkbildande insatser inom svensk industrihistoria. År 2010 fick han Svenskt Näringslivs pris till Curt Nicolins minne för skriftställeri kring svensk näringslivshistoria.

Böcker


Gustaf de Laval - ett rastlöst snille