Våra författare

Jan von Konow

Jan von Konow, född 1922, är förläggare, heraldiker och museiman. Han blev 1975 statsheraldiker och övergick 1981 till att bli förste in-tendent och chef för föremålsavdelningen vid Armémuseum.

Böcker


Ätten Lewenhaupt