Våra författare

Anna Maria Forssberg

Klicka för större bild - Forssberg, Anna-Maria

Anna Maria Forssberg (f. 1976), fil. dr i historia och 1:e intendent på Armémuseum har ansvarat för forsknings- och insamlingsprojektet Lumpen - identitet och materiella minnen. Hon är annars specialiserad på tidigmodern tid och särskilt krigspropaganda i Sverige och Frankrike.

FOTO: © Rasmus Åkerblom

Böcker


Lumpen