Våra författare

Johan Knutsson

Johan Knutsson är fil dr i konstvetenskap och professor i möbelkultur vid Linköpings universitet (Carl Malmsten Furniture Studies) och Nordiska museet. I sin doktorsavhandling behandlar han allmogemöbler ur ett både hantverkstekniskt och estetiskt perspektiv. Som intendent vid Nordiska museet 1990–2009 svarade han för samlingarna av folkkonst, slöjd, allmogemöbler och allmogeinredning som han också presenterat i en rad utställningar, böcker och artiklar.

Böcker


När färgen kom till byn