Våra författare

Ulla-Karin Warberg

Ulla-Karin Warberg är fil. mag. och intendent på Stockholms Auktionsverks kvalitetsavdelning med ansvar för antika textilier och konsthantverk.

Böcker


När färgen kom till byn