Våra författare

Paul Enoksson

Pressklipp

Mot allvarsmännens uppblåsta anspråk ställde alltså Boccaccio en samtida, både vitsig och elegant, framför allt rytmisk italiensk prosa riktad till en ny kvinnlig urban läsekrets. Sjuttio av hans historier berättas av sällskapets damer.
Paul Enoksson är värd allt beröm för sitt jättearbete med att flytta över deras och de tre herrarnas skrönor till en stilenlig, bara lätt arkaiserande svenska. Det har resulterat i två vackra volymer, försedda med träsnitt från det första illustrerade trycket av
Decamerone i Venedig 1492. Svenska läsare, inklusive män, är att gratulera.
Anders Cullhed i Dagens Nyheter

Kort sagt: Paul Enoksson har uträttat ett stordåd, och man önskar hans Decamerone många läsare.
Lars Lönnroth i Svenska Dagbladet

Ett av den italienska renässansens storverk för första gången fullständigt, äntligen med alla de härligt oanständiga bitarna. En underbar berättarglädje som bara tycks bli yngre genom seklen... Paul Enokssons översättning och kommentarer är också de storverk.
Mats Gellerfelt i Svenska Dagbladet

Florentinsk historia är förvånansvärt lättläst. Översättaren Paul Enoksson har också gjort ett gediget och beundransvärt arbete med språk, en upplysande inledning och rikliga kommentarer.
-Lars Linder, Dagens Nyheter

...hans noveller, fyllda av drastiska inblickar i det folkliga livet, har i Paul Enokssons njutbara svenska tolkning stort läsvärde.
-Karl Steinick, Svenska Dagbladet

Enoksson överträffar tidigare svenska utgåvor av läsbarheten och stilen att döma.
-Tryggve Lundh, Folket

Machiavellis brev har varsamt översatts av Paul Enoksson. Det är en kulturgärning av format som förtjänar långt större uppmärksamhet än den har fått.
Lars-Håkan Svensson, Sydsvenskan

Böcker


Brev
 
Fursten
 
Florentinsk historia