Våra författare

Marina Thorborg

Klicka för större bild - Thorborg, Marina

Marina Thorborg är professor i ekonomisk historia vid Södertörns högskola, främst specialiserad på Kina, ekonomi och kvinnofrågor. Hon har forskat och rest i Kina sedan 1973, arbetat som Kinaexpert för FN och skrivit en vitbok om kvinnor i det kinesiska jordbruket för den amerikanska kongressen. Hennes avhandling behandlar kvinnor i kinesisk industri.

Böcker


Kvinnor i Kina