Våra författare

Joachim Mickwitz

Joachim Mickwitz (f. 1962) är docent i historia. Hans avhandling Folkbildning, företag, propaganda behandlar filmens uttrycksmöjligheter. Han har gett ut böckerna På vakt i öster 4 (2004) om 1700-talets svenska stormaktstid och Finskt krig – svenskt arv (2008) samt varit redaktör för bland annat en monografi om adelsätten Carpelan. Han har även publicerat artiklar om nordiskt 1700-tal och om kontakterna i Östersjöregionen.

Tillsammans med Julia Dahlberg har han skrivit Havet, handeln och nationen. Släkten Donner i Finland 1690–1945.

Böcker


Havet, handeln och nationen