Våra författare

Ragnar Josephsson

Ragnar Josephson (1891-1966) disputerade i konsthistoria vid Uppsala Universitet 1918 med avhandlingen Stadsbyggnadskonst i Stockholm intill år 1800 och var professor i Lund 1929–1957. Josephson var dessutom författare till ett stort antal dikter och dramer och var chef för Dramaten 1948–1951.

Böcker


Carl August Ehrensvärd