Våra författare

Sven-Tage Teodorsson

Sven-Tage Teodorsson är emeriterad docent i grekiska vid Göteborgs universitet och har under cirka fyrtio år bedrivit forskning i grekisk språkhistoria och filosofi, varav trettio år med tyngdpunkt på Plutarchos. Han har översatt Djurens rätt och vegetarism. Fyra skrifter ur Moralia, Paul Åströms förlag 2007, och Levnadsteckningar. Tio paralella biografier. Tema Syrakusa, Daidalos 2013.

Böcker


Kärlek och vänskap
 
Levnadsråd
 
Pedagogik och politik
 
Kärlek och vänskap
 

Levnadsråd
 
Om religion