Våra författare

Henrik Malm Lindberg

Henrik Malm Lindberg är fil.dr i ekonomisk historia och forskare vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut. Han har tidigare utkommit med böcker om ungas utanförskap, den svenska modellens utmaningar samt lärande och politisk förändring.

Böcker


Drömmen om jämlikhet