Våra författare

Jenny Lennung Malmqvist

Jenny Lennung Malmqvist, ambassadråd vid EU-representationen i Bryssel och redaktör för antologin Diplomat idag.

Böcker


Diplomat idag