Våra författare

Karl Grandin (red.)

Klicka för större bild - Grandin, Karl_FOTO Helen Norlin

Karl Grandin är föreståndare för Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien. Hans forskning har framför allt gällt den moderna fysikens historia. Han har deltagit i många internationella samarbeten särskilt vad det gäller vetenskapligt kulturarv och har erfarenheter av olika digitaliseringsprojekt. Sedan 2006 är han redaktör för Nobelstiftelsens årsbok.

Foto: © Helen Norlin

Böcker


Kungl. Vetenskapsakademiens porträttsamling