Nyheter

Fina priser till Atlantisförfattare

2012-02-13

Sofia Häggman, Nils Erik Forsgård och Krister Wahlbäck erhöll priser på Runebergsdagen i Helsingfors.

Atlantis gratulerar sina tre författare till priserna, som utdelades av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Arkivet