Våra böcker

Ämnesvis - Politik & debatt

Freden som äventyr

Freden som äventyr
Dag Hammarskjöld och FN:s framtid

»Att lyckas är att förverkliga vad som är möjligt«, förklarade Dag Hammarskjöld före sin avresa till Peking i december 1954. Femton amerikanska flygare under FN-flagg hade skjutits ned och fängslats. Situationen bedömdes som omöjlig. USA hade avsagt sig allt ansvar, och Folk...läs mer 

Medierna och mediernas makt

Medierna och mediernas makt
Engelsbergsseminarierna

Det är en vanlig föreställning att media har fått allt mer makt i vår globaliserade informationsålder. Men vem är det egentligen som utövar denna makt? Är det journalisterna, ägarna eller konsumenterna? En annan vanlig föreställning är att publiken har blivit alltmer kritisk...läs mer 

Mot en kosmopolitisk framtid?

Mot en kosmopolitisk fratid
Engelsbergsseminarierna

Kurt Almqvist / Erik Wallrup (red.) Europa har under de senaste årtiondena utvecklats mot allt större etnisk, kulturell och religiös variation, med en växande befolkning av icke-europeiskt ursprung. Hur ska man betrakta de konflikter och problem som ett mer heteroge...läs mer 

Medvetande, genetik och samhälle

Medvetande, genetik och samhälle
Engelsbergsseminarierna

Kurt Almqvist / Erik Wallrup (red.)

Befinner vi oss vid en vändpunkt i civilisationens historia? Är vi på väg in i en ny era, från att vara skapade varelser till att bli skapare, inte blott av våra egna öden utan även av mänsklighetens framtid? De upptäckter som gjo...läs mer 

Religionens framtid

Religionens framtid
Engelsbergsseminarierna

Kurt Almqvist / Erik Wallrup (red.)

Vad har religionen egentligen för betydelse idag? Många skulle svara att den ger oss en värdegrund, skapar ett mål för vår existens och ger den en mening. Det sägs ofta att vetenskapen gör religionen överflödig, dock utan att kunn...läs mer 

Imperier

Imperier
Engelsbergsseminarierna

Kurt Almqvist / Isabella Thomas (red.)

Begreppet imperium har länge haft en negativ klang, men i den internationella debatten har alltfler röster börjat tala om imperier som en positiv form av ordning. Kan ett imperium skapa en stabil, liberal och demokratisk ordnin...läs mer 

Den sekulära staten och Islam i Europa

Den sekulära staten
Engelsbergsseminarierna

""Den sekulära staten och Islam i Europa"" tar upp ett antal frågor kring religionens roll i sekulära samhällen och stater. Hur bör den sekulära staten agera i förhållande till religionen? Skall den förhålla sig neutral, som i USA, eller skall den vara stödjande men ge skild...läs mer 

Fredens illusioner

Fredens illusioner POD
Det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009

Efter det kalla krigets slut genomgick det svenska försvaret en snabb modernisering. Men hotbilden var borta. I hägn av ett Ryssland i politiskt och ekonomiskt kaos skulle Sverige kunna ta operativ time-out, avveckla det befintliga försvaret och skapa ett nytt, anpassat för ...

Wilhelm Agrell

läs mer 

Ett krig här och nu

Ett krig här och nu
Sveriges väg till väpnad konflikt i Afghanistan

Den svenska insatsen i Afghanistan började i största hast på senhösten 2001 medan världen var i chock efter terrorattackerna den 11 september och USA:s tillsynes förgörande slag mot talibanregimen och Al Qaida. För Sverige handlade det då först och främst om att visa flagg. ...

Wilhelm Agrell

läs mer 

Framtidens public service

Framtidens public service
Om allmännyttig radio och tv

Över hela världen står så kallad >public service<, allmännyttig radio och television, inför stora utmaningar, främst beroende på de stora teknologiska förändringar som nu pågår. Tittartidsandelarna för den allmännyttiga televisionen minskar till synes oupphörligt på grund av...

Kurt Almqvist, red Isabella Thomas

läs mer 

Om västerlandet

Om västerlandet
Engelsbergsseminarierna

"Oh, East is East and West is West, and newer the twain shall meet", är en ofta citerad vers av Rudyard Kipling. Men i den modena världen möts Öst och Väst trots allt: genom invandring, genom resor och genom globalisering. Vad refererar egentligen termerna Öst och Väst till ...

Kurt Almqvist, red

läs mer 

Betydelsen av revolutionsåret 1968

Betydelsen av revolutionsåret
Engelsbergsseminarierna

År 1968, ett år efter "the summer of love" i Haight-Ashbury i San Francisco, rådde det revolutionära stämningar i världen. Protesterna mot Vietnamkriget tilltog, kulturrevolutionen pågick i Kina, Sovjetunionen invaderade Tjeckoslovakien, den europeiska kolonialismen befann s...

Kurt Almqvist, red

läs mer 

Om Ryssland

Om Ryssland

Europeisk och rysk historia har länge varit sammanflätade. Under seklens gång försökte de ryska tsarerna vända det ryska folket mot den europeiska kulturen. Peter den store öppnade en utpost mot Västerlandet genom att skapa Sankt Petersburg (på det som då var svensk mark). K...

Kurt Almqvist, red

läs mer 

Om den amerikanska idén

Om den amerikanska idén
Engelsbergsseminarierna

Hur uppstod idén om Amerika, hur har den omformats genom historien, vart är den på väg? Kring dessa och liknande frågor kretsade Engelsbergsseminariet 2009. Vilka är komponenterna i den amerikanska idén? Hur förvaltas de i dagens USA? Hur reagerar resten av världen på dem? <...

Kurt Almqvist, red

läs mer 

Om kapitalismen

OM kapitalismen
Engelsbergsseminarierna 2010

Engelsbergskonferensen 2010 reflekterade över vilka historiska och politiska lärdomar som kan dras av den senaste tidens kris och övergick sedan till spekulationer om möjligheterna, eller omöjligheten av, att korrigera eller förebygga finansbubblor. Står vi verkligen inför e...

Kurt Almqvist, red

läs mer 

Politik och ideologier

Politik och ideologier
Engelsbergsseminarierna

Vart är vi på väg i det globala politiska landskapet? Kommer gamla ideologier att tyna bort eller återupplivas. Om det förra är fallet, hur kommer det nya ideologiska landskapet att se ut och hur kommer det att påverka det politiska livets villkor? Ideologiernas död har föru...

Kurt Almqvist, red

läs mer 

Vi som visste allt

Vi som visste allt
Minnesbilder från 1960-talets vänsterrörelse

1960- och 1970-talets ungdomsuppror var i hög grad en politisk rörelse som vände upp och ned på traditionella värderingar. Revoltörerna vände sig mot vad man uppfattade som kulturell förflackning och ytlig konsumism och ville i stället se solidaritet med de utstötta, förtryc...

Håkan Arvidsson

läs mer 

Första försvar

Första försvar
Diplomati från ursprung till UD

Alla kan något om försvaret men få om det första försvaret, hur ett land med diplomatiska medel hävdar sin ställning och undviker krig och kris. Här är nu, för första gången, en sammanhållen och uttömmande skildring av diplomatins utveckling och betydelse för Sveriges utrike...

Håkan Berggren

läs mer 

De intellektuellas flykt

De intellektuellas flykt

När ayatolla Khomeyni utfärdade sin dödsdom mot Salman Rushdie slöt författare, kulturpersonligheter, journalister och politiker över hela världen upp bakom den utpekade. Men i dag, när hoten från islamistiska grupper mot yttrandefrihet och konstnärlig frihet har ökat dramat...

Paul Berman

läs mer 

Akademiska värden visar vägen

Akademiska värden visar vägen

Universiteten har tusenåriga traditioner men är samtidigt en av samhällets främsta drivkrafter för utveckling och förnyelse. Hur ska vi idag se på universitetens uppgifter? Vad betyder akademisk utbildning till skillnad från annan utbildning? Vilken forskning är bäst? Det f...

Göran Bexell

läs mer 

Vetenskap ur funktion

Vetenskap ur funktion
Forskningen om biologiska effekter av mobiltelefoni

Ulrika Björksten, vetenskapsjournalist och filosofie doktor i fysikalisk kemi, diskuterar varför det har visat sig så svårt att nå vetenskapligt konsensus kring frågan om mobiltelefonins eventuella hälsopåverkan. Hon ger sig in i en fascinerande värld och följer flera spår. ...

Ulrika Björksten

läs mer 

Parthenonsyndromet

Parthenonsyndromet
Kampen om kulturskatterna

Arkeologiska föremål, ursprungsbefolkningars kulturskatter och privatägda konstverk har genom tiderna förts bort eller konfiskerats och dykt upp på museer. Regimer, folkgrupper och privatpersoner har vänt sig till domstolar för att återfå sina föremål. Den mest kända kulturt...

Ove Bring

läs mer 

Samlade skrifter 1

Chydenius Samlade skrifter 1

Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729-1803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör. Inget ämne var honom främmande. I sina skrifter behandlar han allt från fri seglation, fri tillgång till officiella dokument, skriv- och tryckfrihe...

Anders Chydenius

läs mer 

Samlade skrifter 2

Chydenius 2
1765-1776

Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729–1803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör. Inget ämne var honom främmande. I sina skrifter behandlar han allt från fri seglation, fri tillgång till officiella dokument, skriv- och tryckfrihet...

Anders Chydenius

läs mer 

Samlade skrifter 3

Chydenius skrifter 3
1777–1803

Ökade rättigheter för tjänstehjonon, en fri arbetsmarknad och utökad religionsfrihet är några av de frågor som Anders Chydenius (1729-1803) skrev om i samband med riksdagarna 1777–1778 i Stockholm och 1792 i Gävle. ...

Anders Chydenius

läs mer 

Samlade skrifter 4

chydenius 4
Predikningar över Tio Guds bud 1781–1782

Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729–1803) var en produktiv skriftställare och framgångsrik politisk aktör. Band 4 av Anders Chydenius Samlade skrifter innehåller hans vinnande bidrag i en skriftlig predikotävlan arrangerad av Theologico-homiletiska sällskap...

Anders Chydenius

läs mer 

Samlade skrifter 5

chydenius 5
Religiösa skrifter 1775–1793

Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729–1803) var en produktiv skriftställare och framgångsrik politisk aktör. Det avslutande femte bandet av Anders Chydenius Samlade skrifter innehåller bland annat hans vinnande bidrag i en andra skriftlig predikotävlan arrang...

Anders Chydenius

läs mer 

Den motvillige Europén

Den motvillige europén
Sveriges väg till Europa

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU. Ulf Dinkelspiel ger en initierad bild av den svenska europapolitiken under efterkrigstiden med tonvikt på de tre förhandlingar som föregick medlemskapet: frihandelsförhandlingarna 1970-1972 under Olof Palmes statsministertid, EES-...

Ulf Dinkelspiel

läs mer 

Fursten

Fursten

Sedan furstefamiljen Medici 1494 jagats bort från Florens och republik utropats blev Niccolò Machiavelli högst aktiv politiskt. Han fungerade närmast som utrikesminister för stadsstaten och träffade tidens stora makthavare: Ludvig XII av Frankrike, den tysk-romerske kejsaren...

Paul Enoksson Niccolò Machiavelli

läs mer 

Winston Churchill: Citat

Winston Churchill Citat

I denna tänkvärda och roliga bok, den första sammanställningen på svenska, presenteras citat från Churchills hela karriär. Här finns allt från berömda historiska yttranden som "vi har inget annat att erbjuda än blod, möda, tårar och svett" och "Från Stettin vid Östersjön til...

Dominique Enright

läs mer 

Himlar över Alabama

Himlar över Alabama
En essä om USA år 2012

I november 2012 väljer USA en ny president för de kommande fyra åren. I olika repriser under valåret har Nils Erik Forsgård besökt delstaten Alabama i USA, och i sin essä levererar han en lägesrapport och en analys av stämningar och tendenser i ett USA som kanske håller på ...

Nils Erik Forsgård

läs mer 

Thoughts on Civil Liberty / Tankar om borgerliga friheten

Tankar om borgerliga friheten

250 years ago, the Swedish scholar Peter Forsskål published a pamphlet demanding human rights. The publication, called "Thoughts on Civil Liberty", was immediately banned and those who were found to have a copy in their home had to pay a fine. Nevertheless, the text did circ...

Peter Forsskål

läs mer 

Tankar om borgerliga friheten / Thoughts on Civil Liberty

Tankar om borgerliga friheten

För 250 år sedan gav Peter Forsskål ut en bok med krav på mänskliga rättigheter. Boken, som hette "Tankar om borgerliga friheten", blev genast förbjuden och den som påträffades med exemplar i sitt hem fick betala böter. Trots detta kom texten att spridas och bidra till den t...

Peter Forsskål

läs mer 

Förvandlingar

Förvandlingar
Baltikums frigörelse och svensk diplomati 1989-91

Författaren var under 1989-1991 svensk konsul i Riga. I Förvandlingar beskriver han framför allt Lettlands och Litauens men också i någon mån Estlands väg fram till frigörelsen från Sovjetunionen, ett skeende som han alltså följde på plats. Det är en personlig, frispråkig oc...

Lars Fredén

läs mer 

Återkomster

Återkomster
Svensk säkerhetspolitik och de baltiska ländernas första år i självständighet. 1991-94.

Under åren efter Sovjetunionens fall spelade Sverige en framträdande säkerhetspolitisk roll i vårt närområde.
I ""Återkomster"" beskriver statsminister Carl Bildts baltikumrådgivare Lars Peter Fredén de baltiska ländernas förhandlingar med Ryssland om tillbakadragande...

Lars Fredén

läs mer 

Slutet på en illusion

Slutet på en illusion
En essä om den kommunistiska tanken i tjugonde århundradet

François Furet (1927-1997) var professor i historia inte bara i sitt hemland Frankrike utan också vid University of Chicago, medarbetare i tidskrifter som "Nouvel Observateur", "Commentaire" och "Le Débat" och innehavare av stol nummer ett i Franska Akademien. Sina akademisk...

Francois Furet

läs mer 

»Jag har mina känslor och mitt förstånd«

Jag har mina känslor och mitt förstånd
Muslimska kvinnor i Israel

Sjutton procent av Israels medborgare är muslimer. Ungefär 600 000 av dem är kvinnor. Muslimska kvinnor i Israel studerar längre, gifter sig senare och föder färre barn än vad deras mödrar gjorde. Samtidigt identifierar sig allt fler muslimska kvinnor i Israel som religiösa....

Eli Göndör

läs mer 

Andreas och Kirgizistans hemlighet

Anders och Krigizistans hemlighet
Ett journalistiskt äventyr

Hösten 2009 fruktar en svensk frilansjournalist i en okänd vrå av världen att säkerhetstjänsten ska ta honom. I nästa stund kallas han in att leda nyhetsrapporteringen på landets statsradio. Det är upptakten till ett journalistiskt äventyr till lika delar psykologisk thrille...

Andreas Hedfors

läs mer 

Midnatt i Kongo

Midnatt i Kongo
Dag Hammarskjölds förlorade seger

När Kongokonflikten bröt ut i juli 1960 förmådde generalsekreteraren Dag Hammarskjöld FN att ingripa militärt genom ett enda nattligt möte med Säkerhetsrådet. Men triumfen blev kortvarig och vändes i kaos. I beslutet undveks kärnpunkten i konflikten, som var gruvprovinsen Ka...

Anders Hellberg Rolf Rembe

läs mer 

Djursholm (pocket)

Djursholm_pocket
Sveriges ledarsamhälle

Djursholm är ett samhälle med en unik aura och förmåga att socialt upphöja sina invånare till ledare, särskilt de barn och ungdomar som växer upp där. Författaren Mikael Holmqvist, som intervjuat ett stort antal boende och arbetande i Djursholm och genomfört omfattande fälts...

Mikael Holmqvist

läs mer 

Djursholm

Djursholm
Sveriges ledarsamhälle

Djursholm är ett samhälle med en unik aura och förmåga att socialt upphöja sina invånare till ledare, särskilt de barn och ungdomar som växer upp där. Författaren Mikael Holmqvist, som intervjuat ett stort antal boende och arbetande i Djursholm och genomfört omfattande fälts...

Mikael Holmqvist

läs mer 

Handels

Handels
Maktelitens skola

Handels. Maktelitens skola är den första inträngande analysen av denna institution, där inte bara den ekonomiska makteliten utbildas och fostras, utan även den politiska. Skolan grundades 1909 av det svenska näringslivet och är alltjämt ett privat universitet, men fin...

Mikael Holmqvist

läs mer 

Den dolda alliansen

Den dolda alliansen
Sveriges hemliga NATO-förbindelser

"Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig" - så löd formeln som trummades in i oss svenskar under Kalla kriget. Men någon svensk försvarsplan för neutralitet fanns inte. I största hemlighet samarbetade Sverige med NATO-länderna i en omfattning som hittills hålli...

Mikael Holmström

läs mer 

Den dolda alliansen

Den dolda alliansen (pocket ht-12)
Sveriges hemliga NATO-förbindelser

»Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.« Så löd formeln som trummades in i oss svenskar under Kalla kriget. Men någon svensk försvarsplan för neutralitet fanns inte. I största hemlighet samarbetade Sverige med NATO-länderna i en omfattning som hittills hålli...

Mikael Holmström

läs mer 

Den dolda alliansen (utökad pocket)

Den dolda alliansen rev. pocket
Sveriges hemliga NATO-förbindelser

»Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.« Så löd formeln som trummades in i oss svenskar under Kalla kriget. Men någon svensk försvarsplan för neutralitet fanns inte. I största hemlighet samarbetade Sverige med NATO-länderna i en omfattning som hittills hållit...

Mikael Holmström

läs mer 

Civilisationernas kamp

Civilisationernas kamp

Ingen debattbok från senare år har blivit så omskriven och så mycket refererad till som Samuel P. Huntingtons ""Civilisationernas kamp"". Och ingen har heller blivit så missförstådd och förtalad.
Boken föregicks av en essä som publicerades i Foreign Affairs 1993. Där f...

Samuel P. Huntington

läs mer 

Saint-Denis

Saint Denis
Berättelsen om en Parisförort

Området präglas av industrinedläggningar, långtidsarbetslöshet och integrationsproblem – men också av en ny generation med muslimsk bakgrund som verkar inom politik, kultur och ekonomi. Kepel visar på de stora kontrasterna inom den muslimska gruppen. Vissa dras till extrema...

Gilles Kepel

läs mer 

Frihetens pris är okänt

Frihetens pris är okänt
Om demokratiska revolutioner i Georgien, Ukraina, Kirgizistan

Nu har det gått tio år sedan Georgien satte stenen i rullning. Vad har hänt? Journalisten och författaren Anna-Lena Laurén, med flera prisbelönta reportageböcker bakom sig, har följt de här länderna i flera år och gjort en mängd resor där hon försöker förstå deras svårighete...

Anna-Lena Laurén

läs mer 

Ukraina – gränslandet

Ukraina Ny

I Ukraina – gränslandet skildrar Anna-Lena Laurén människor hon mött, situationer, platser och upplevelser från fältet medan Peter Lodenius tecknar bakgrunden till både tidigare och senare händelser i Ukraina....

Anna-Lena Laurén Peter Lodenius

läs mer 

Diplomat idag

Diplomat idag
Svenska röster om en ny verklighet

Ett antal svenskar med erfarenhet av diplomatiskt arbete ger här sina personliga bilder av svensk diplomati i dag, dess problem och utmaningar....

Jenny Lennung Malmqvist Helena Gustavsson Wahlund

läs mer 

Drömmen om jämlikhet

Drömmen om jämlikhet
Socialdemokratins radikalisering och den svenska modellens fall

Henrik Malm Lindberg behandlar den djupgående radikaliseringen av såväl socialdemokratin som facket som skedde under 1960-talets senare hälft. Den processen var långt mer genomgripande än studentrevolten 1968 och lade skuggor över de decennier som följde....

Henrik Malm Lindberg

läs mer 

En opolitisk mans betraktelser

En opolitisk mans betraktelser

Herbert Tingsten påstod en gång att Thomas Manns En opolitisk mans betraktelser var ett "nazistisk verk före nazismen". Sant är att boken, som utkom strax efter första världskriget, aldrig har översatts till svenska och inte till något annat språk heller, förutom japanska. D...

Thomas Mann

läs mer 

Shulamits väg

Schulamits väg
Om makt och frihet i judiskt perspektiv

Varför är alla samhällen ojämlika? Och vilka möjligheter har den svagare parten i en social relation att bevara sin integritet trots skillnader i makt? Jämlikhetens problem är en av den politiska filosofins cen-trala stridsfrågor, men de flesta som behandlat den har försökt...

Per Molander

läs mer 

Kejsarens sändebud

Kejsarens sändebud

Som barn får vi lära oss att tala sanning. Senare i livet säger man oss att vi skall vara solidariska. Men om solidariteten kräver att man ljuger?
Utan normer kan inget samhälle fungera. Men ingen prövar om normsystemen är sinsemellan förenliga. Ibland skapar de konflikt...

Per Molander

läs mer 

Kunskapen och makten

Kunskapen och makten
Om det offentliga beslutsfattandets kunskapsförsörjning

Makthavare har i alla tider behövt rådgivare, men att berätta sanningen för makten kan vara riskabelt. I boken skriver ett antal forskare och beslutsfattare om den problematiska relationen mellan kunskap och makt ur ett historiskt, statsvetenskapligt, juridiskt och ekonomisk...

Per Molander

läs mer 

Tyst Diplomati

Tyst diplomati
Berättelsen om hur journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye blev fria

Av en tillfällighet befann sig ambassadören Jens Odlander bara en kort resa från platsen där de båda journalisterna blivit beskjutna och gripna, och var snabbt på plats. Det blev början på en 14 månader lång process av överväganden, kontakter, sena möten, rykten, förhandling...

Jens Odlander

läs mer 

Handbok i konservatism

Handbok i konservatism

Med valframgångar för de europeiska högerpartierna är det tydligt att konservatismen är framgångsrik, både som social rörelse och som ideologi. Men gäller detta också för Sverige? Och vad innebär det i så fall att vara konservativ i ett modernt samhälle? I denna bok berätta...

Stefan Olsson

läs mer 

Made in France

Made in France
Stolthet och nationalism

Elitismen och den grandiosa självbilden, men också det invandrartäta Sydfrankrike, belyses ur olika synvinklar. Vi får följa med till Nationella Frontens partikongress, segregerade förorter och de fina salongernas Paris. Alice Petrén är utrikeskorrespondent på Sveriges Ra...

Alice Petrén

läs mer 

Knapptryckarkompaniet

Knapptryckarkompaniet
Rapport från Sveriges riksdag

Sverige har kanske västvärldens starkaste parlament. Alla maktbefogenheter har samlats där. Men riksdagsledamöterna är svaga. Den politiska makten utövas inte i riksdagen utan av partieliterna. Hur makten kunde glida ur de folkvaldas händer? Hur kunde grundlagens inledande...

Anne-Marie Pålsson

läs mer 

En femtiotalsberättelse

En femtiotalsberättelse
Populärkulturens kalla krig i folkhemssverige

1950-talets svenskar konfronterades aldrig direkt med det kalla kriget utan mötte det i medierna. Populärkulturens berättelser blev väsentliga för världsbild och livssyn. Trots att de handlade om mode, sport och skönhetstävlingar bar de ändå stormaktkonfliktens signatur. Rep...

Kim Salomon

läs mer 

Reformpolitikens strategier

Reformpolitikens strategier

Ingen är emot reformer  tills man faktiskt står inför en. Stora politiska reformbeslut är utmanande och komplicerade. Men varför är de så svåra? Och hur kan man göra för att lyckas? I Reformpolitikens strategier diskuterar statsvetaren Peter Santesson det politiska föränd...

Peter Santesson

läs mer 

Kultur räknas

Kultur räknas

Roger Scruton brukar räknas som Storbritanniens främste konservative filosof. Han har varit professor vid Birkbeck College i London och vid Boston University och gästprofessor i bland annat Princeton, Stanford och Cambridge. Han har på regelbunden basis medverkat i Financial...

Roger Scruton

läs mer 

Vilsenhetens förklädnader

Vilsenhetens förklädnader
Essäer om myter, modernitet och tradition i Mellanöstern

När Napoleons arméer 1798 ockuperade Egypten förändrades världshistorien. Napoleons korta uppehåll i Kairo medförde att främmande idéer började sippra in i det turkiska väldets städer: folkstyre, individuell frihet, rasism, kolonialism... Européerna införde också begreppet ...

Nathan Shachar

läs mer 

Kapitalets mysterium

Kapitalets mysterium
Varför kapitalismen segrar i västerlandet och misslyckas på alla andra håll

Problemet för världens alla fattiga är inte fattigdom i första hand. Det är inte så att de fattiga saknar egendom, men denna egendom är inte ordentligt och enhetligt registrerad, vilket gör att den inte går att använda på en fungerande marknad. De fattigas egendom går därför...

Hernando de Soto

läs mer 

Euro

Euro
Hur en gemensam valuta hotar Europas framtid

De 19 länder som delar gemensam valuta – Eurozonen – plågas av ekonomisk stagnation och skuldkriser. Några länder har kämpat med lågkonjunktur i åratal medan andra har befunnit sig i nödläge efter nödläge, särskilt Grekland. I Euro går Joseph E. Stiglitz emot företrädarna fö...

Joseph E. Stiglitz

läs mer 

Européerna

Européerna
Arvet efter EU:s pionjärer

Hur kommer det sig att Europeiska unionen breder ut sig med sådan kraft samtidigt som medborgarnas misstro mot unionen växer?
I en personlig berättelse om hur Europabygget började slår Annika Ström Melin, som är journalist på Sveriges Radio, följe med den egensinnige och...

Annika Ström Melin

läs mer 

Om demokratin i Amerika, Bok 2

Om demokratin i Amerika bok 2

Få böcker har spelat en så viktig roll i samhällsdebatten som Om demokratin i Amerika, utkommen i två volymer 1835-1840. Det var den första klara sammanfattningen av liberalismens idéer och gjorde författaren världsberömd. Alexis de Tocqueville gjorde 1831, på sin re...

Alexis de Tocqueville

läs mer 

Om demokratin i Amerika, Bok 1

Om demokratin i Amerika bok 1

Få böcker har spelat en så viktig roll i samhällsdebatten som Om demokratin i Amerika, utkommen i två volymer 1835-1840. Det var den första klara sammanfattningen av liberalismens idéer och gjorde författaren världsberömd. Alexis de Tocqueville gjorde 1831, på sin re...

Alexis de Tocqueville

läs mer 

Den gamla regimen och revolutionen

Den gamla regimen

År 1856 lade Alexis de Tocqueville fram sin »studie om revolutionen«, 1789 års franska revolution. Det är inte en historik, inte ett verk av någon som vill berätta. Det är ett verk av en författare som vill begripa och begripliggöra, en författare vars frågeställningar är fi...

Alexis de Tocqueville

läs mer 

Jättens andedräkt

Jättens andedräkt
Finlandsfrågan i svensk politik 1809-2009

Förlusten av Finland 1809 ställde Sverige inför frågor som vi fortfarande söker svaren på idag 2009. Hur bör vi ställa oss till det grannland som vi fått mellan oss och Ryssland? Först storfurstendömet 1809-1917, sedan det självständiga Finland efter 1917, efter 1995 också v...

Krister Wahlbäck (1937 - 2013)

läs mer 

Marknader och demokrati

Marknader och demokrati
Uppbrott från majoritetens tyranni

Björn Wahlroos, styrelseordförande för Sampo group och Nordea, har skrivit en vindlande maktfilosofisk essä. De historiska linjerna blir långa och de nationella eller kulturella jämförelserna många. Tre modeller för styre och fördelning ställs mot varandra: hierarki, marknad...

Björn Wahlroos

läs mer 

Frihetens framtid

Frihetens framtid

Fareed Zakaria, chefredaktör för Newsweek International, granskar i ""Frihetens framtid"" relationen mellan frihet och demokrati i USA och övriga världen, i nuet och med historiskt perspektiv. Han reser kontroversiella frågor: Betyder mer demokrati alltid mer frihet? Är det ...

Fareed Zakaria

läs mer 

Om klimathot och ojämlikhet

Om klimathot och jämlikhet
Påve Franciskus encyklika angående omsorgen om vårt gemensamma hem

Jorden, vårt gemensamma hem, befinner sig i kris. Påve Franciskus försöker reda ut de djupliggande orsakerna till klimathotet och hitta ett perspektiv som får oss att respektera den plats vi har fått som mänskliga varelser på jorden. Översättning: Carl Otto Werkelid...läs mer