Våra böcker

Ämnesvis - Historia, svensk

Gyllene Äpplen

Gyllene äpplen
Svensk idéhistorisk läsebok

Gyllene Äpplen - att kalla ett historiskt arbete för något som kan missförstås som en handbok i trädgårdsodling har sina skäl. Äpplet står som symbol för kunskapen. Vad den här antologin, med undertiteln idéhistorisk läsebok, vill visa är rikedomen i det historiska arvet. N...läs mer 

Rummet vidgas

Rummet vidgas
Kvinnor på väg ut i offentligheten ca 1880-1940

På några få decennier kastades vid slutet på 1800-talet Sverige in i fabrikernas värld. Det var en tid då även "kvinnofrågan" tog fart, dvs frågan om vad kvinnorna skulle få lov att göra eller inte göra i samhället. I vilken mån de kunde lämna det privata och ge sig ut i off...läs mer 

Världens äldsta

Post och inrikes tidningar
Post och Inrikes Tidningar under 1600-, 1700-, 1800-, 1900- och 2000-tal

Post- och Inrikes Tidningar har utkommit sedan 1645 och är därmed världens äldsta ännu utkommande tidning. Dess historia har varit mer dramatisk än vad man skulle tro av dess nuvarande skick. Det som numer bara utgör några promille av den samlade tidningsupplagan var en gång...läs mer 

Brink - den svenske slavkaptenen

Brink

Frågor om makt, girighet och individens värde har kantat människans väg genom historien. Anne Agardh lyfter i sin detaljrika skildring Brink. Den svenske slavkaptenen fram en moralisk problematik med svensk accent. I slutet av 1700-talet seglade ett svenskt skepp från Amst...

Anne Agardh

läs mer 

Fredens illusioner

Fredens illusioner POD
Det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009

Efter det kalla krigets slut genomgick det svenska försvaret en snabb modernisering. Men hotbilden var borta. I hägn av ett Ryssland i politiskt och ekonomiskt kaos skulle Sverige kunna ta operativ time-out, avveckla det befintliga försvaret och skapa ett nytt, anpassat för ...

Wilhelm Agrell

läs mer 

Stora sabotageligan

Stora sabotageligan
Komintern och Sovjetunionens underjordiska nätverk i Sverige

1941 dömdes de svenska medlemmarna av Wollweber-ligan för sabotage av malmutskeppningen från Luleå till Nazityskland. Wollweber var en internationell organisation, med förgreningar in i sovjetiska underrättelsetjänster. Wilhelm Agrell skildrar en dramatisk fas i Europas his...

Wilhelm Agrell

läs mer 

Kungsord i elfte timmen

Kungsord i elfte timmen
Språk & självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772-1809

En augustimorgon år 1772 etablerades det gustavianska enväldet genom en statskupp. 37 år senare - en marsmorgon 1809 - föll det på samma kuppartade sätt. Perioden däremellan var mycket turbulent: den rymmer inte mindre än tre statskupper, ett kungamord och en kungaavsättning...

Mikael Alm

läs mer 

Stadens dignitärer

Stadens dignitärer

En fruntimmersbyrå i mahogny, ett lackerat tebord, en servis i Mariebergsporslin, ett porträtt i helfigur, en nattvardskalk i drivet silver - sätten att manifestera status är många. I denna kulturhistoriskt brett upplagda studie skildras hur den tidigmoderna Arbogaeliten akt...

Gudrun Andersson

läs mer 

Krigarna från Valsgärde

Krigarna från valsgärde
Glimtar från en guld- och granatskimrande forntid

Följ med till en guld- och granatskimrande forntid då Upplands mest inflytelserika familjer började begrava sina döda på ett helt nytt sätt. En man ur varje generation begravdes i en båt. Med sig i båten fick han praktfulla vapen, sällskapsdjur, dresserade rovfåglar, spelbrä...

Kent Andersson

läs mer 

Völvor, krigare och vanligt folk

Völvor
Berättelser om järnåldern

Av de omkring tio miljoner föremål som finns i Historiska Museets samlingar har arkeologen Kent Andersson valt ut 30 klenoder från järnåldern. Fynden hjälper oss att komma närmare de människor som levde för tusentals år sedan och ger upphov till spännande frågor och tolkning...

Kent Andersson

läs mer 

Det förflutnas ansikte

Det förflutnas ansikte
Öga mot öga med forntiden

Forntiden befolkades av människor som du och jag. Människor med sorger, bekymmer och glädjeämnen. Ändå gör avståndet i tid att vi ofta inte ser dessa personer som individer. Det vill Kent Andersson råda bot på. Genom ett urval av föremål från järnåldern kan vi förstå mer om ...

Kent Andersson

läs mer 

Judefrågan

Judefrågan
Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige

År 1933 fick Sverige en ny granne i söder: en nazistisk diktatur buren av radikal antisemitism. På nära håll iakttogs under de följande åren hur en rasistisk ideologi omsattes i praktisk politik. Men hur förstods det nazistiska judehatet från svensk horisont? Och hur förklar...

Henrik Bachner

läs mer 

Den osynlige ärkebiskopen

Den osynlige biskopen
Essäer om Olaus Magnus

Olaus Magnus (1490-1557) var enligt sin egen uppfattning motståndare till den lutherska läran, en katolicismens trogne tjänare. I kungen Gustav Vasas ögon var han en rebelliske undersåte, landsförrädare och intrigant. Dåtidens omvärld såg honom som en obeveklig nordbo, Sveri...

Elena Balzamo

läs mer 

Mina chefredaktörer

Mina chefredaktörer
DN 1968-2014

Dagens Nyheter var under lång tid en av de »lägereldar« kring vilka nationen samlades, en gemensam upplevelse och angelägenhet för större delen av befolkningen. Idag har den mediala situationen förändrats i grunden. Tidningens utveckling under de senaste 50 åren speglas i de...

Clas Barkman

läs mer 

När guldet blev till järn

När guldet blev till järn
Brukspatronen Jean Bedoire

Brukspatronen Jean Bedoire var en av 1700-talets mer framträdande storföretagare. Han ärvde en osannolik förmögenhet som till största delen gick upp i rök i tidens finanskriser. Tjugo år gammal lämnade han Stockholms fina kretsar för att ägna sitt liv åt järnhantering i Berg...

Fredric Bedoire

läs mer 

Skandinaviska vägval

Skandinaviska vägval

Norge och Sverige - två länder i utkanten av tundran? Vad som är centralt och vad som är perifert beror alldeles på vad man väljer att se. Stirrar man bara på sig själv är risken att man inte får syn på några andra; lyfter man blicken kan man knyta oväntade kontakter. Små hö...

Bjørn Berge Anders Björnsson

läs mer 

Självständig prinsessa

Självständig prinsessa
Sophia Albertina 1753-1829

På Utrikesdepartementets byggnad vid Gustav Adolfs torg i Stockholm står med stora bokstäver SOPHIA ALBERTINA AEDIFICAVIT, vilket syftar på att det var prinsessan Sophia Albertina som lät uppföra det så kallade Arvfurstens palats på 1780-talet. Prinsessan fick se sin bror Gu...

Carin Bergström

läs mer 

Passion och skilsmässa

Passion och skilsmässa
Om spruckna äktenskap inom högadeln vid sekelskiftet 1800

Vid sekelskiftet 1800 pågick en debatt i Sverige om de absurda skilsmässolagarna, det gick så långt att äkta par som ville skiljas arrangerade en otrohetsaffär. Rikets aristokrater fann på egna utvägar när de ville ta sig ur sina äktenskap, vilket väckte skandal och satte i ...

Carin Bergström

läs mer 

Folkhemsbyggare

Folkhemsbyggare

I "Folkhemsbyggare" analyserar idéhistorikern Henrik Björck det tidiga bruket av några nyckelord i tolkningen av svensk 1900-talshistoria. I en studie skildras hur det tyska »Volksheim» kom in i Sverige som ord och institution runt sekelskiftet 1900, parallellt med att Folke...

Henrik Björck

läs mer 

Catharina Ahlgren

Chatarina Ahlgren
Ett skrivande fruntimmer i 1700-talets Sverige

Hur tänkte en kvinna med intellektuella ambitioner på 1700-talet?

I denna bok möter vi Catharina Ahlgren, vars främsta arbetsredskap var pennan. Hon uppvaktade drottning Lovisa Ulrika med vers, och hon översatte både poesi och prosa. Men framför allt startade hon en ...

Margareta Björkman

läs mer 

Palatset som Finland räddade

Palatset som Finland räddade

Stockholms innerstad omgestaltades i vågor under 1900-talet. Kommers och kontorisering skördade många offer: på Nedre Norrmalm, med paradgator från stormaktstiden, sparades få anrika hus. De Geerska palatset på Västra Trädgårdsgatan 13 motstod dock rivningsraseriet. Sedan 19...

Anders Björnsson

läs mer 

Före...under...efter...

Före...under...efter
Motstånd mot nazismen och hjälp till dess offer

När Rune Bokholm år 2001 på Atlantis förlag gav ut ""Tisdagsklubben. Om glömda antinazistiska sanningssägare i svenskt 30- och 40-tal"", väckte den hos många läsare egna minnen. Några av dessa har inspirerat författaren till en uppföljning, där titeln är relaterad till krig...

Rune Bokholm

läs mer 

Snilledrag, lyckokast och bottennnapp

Snilledrag lyckokast och bottennapp
Historien om ABU - ett svenskt familjeföretags öde

»Med förtjusning och fascination blandat med vrede har jag läst den bok som ni just öppnat«, skriver Bertil Torekull i inledningen till Lennart Borgströms bok om företaget Abu i Svängsta, Blekinge. Lennart Borgströms berättelse om ett svenskt verkstadsföretag, AB Urfabri...

Lennart Borgström

läs mer 

Kvinnor och kungar

Kvinnor och kungar
Om krig och fred

Kvinnor och kungar är en bok om säkerhetspolitik och idéhistoria, om kvinnor med starka idéer och kungar med viss makt. Ove Bring, professor emeritus i folkrätt, kombinerar fem Bernadotters roll i utrikespolitiken med kvinnor som Mary Wollstonecraft, Fredrika Bremer, ...

Ove Bring

läs mer 

Vikingarnas slavar

Vikingarnas slavar
Den nordiska träldomen under yngre järnålder och äldsta medeltid

Det nordiska slaveriet träldomen är en svårfångad företeelse, med få likheter med de antika Medelhavscivilisationernas systematiska utnyttjande av slavar i hushåll, gruvor och amfiteatrar eller det utbredda slaveriet vid amerikanska plantager under 1700- och 1800-talen. Järn...

Stefan Brink

läs mer 

William Grey och Brita Tott

William Grey och Brita Tott
En berättelse om krig och kärlek i stormaktstidens Sverige

Detta är berättelsen om två personer som levde i 1600-talets Sverige. William Grey var en invandrad skotte som gjorde karriär i Gustav II Adolfs armé. Brita Tott kom från en gammal adelsfamilj, där utlänningen inte var välkommen. Williams och Britas dramatiska levnadsöden in...

Barbro Bursell

läs mer 

Statens spel

Statens spel
Penninglotteriet, Tipstjänst och Svenska Spel

Den svenska spelmarknaden förändras under intryck av den internationella utvecklingen och internet. Hur skall spelpolitiken utformas? Det finns skäl att se bakåt: varför bildades på 1930-talet de statliga spelbolagen Tipstjänst och Penninglotteriet och varför slogs de 1996 s...

Hans De Geer

läs mer 

Förflutenhetens landskap (pocket)

Förflutenhetens landskap (pocket)
Historiska essäer

I denna bok sysselsätter sig Peter Englund med två breda teman. Det ena är Den Stora Historien: det handlar om krig och revolutioner, politiska mord, forna och sentida fältherrar och besök på deras slagfält. Det andra är Den Lilla Historien: synen på tiden, synen på ensamhet...

Peter Englund

läs mer 

Poltava

Poltava POCKET
Berättelsen om en armés undergång

Juni 1709. Karl XII:s armé belägrar den lilla staden Poltava. Den ryska armén under tsar Peter står endast en halvmil bort. Svenskarna har förberett sig för drabbningen och trupperna, som tidigare varit spridda över hela den ukrainska slätten, har dragits samman. Planen är a...

Peter Englund

läs mer 

Ofredsår

Ofredsår (pocket)
Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt

Ofredsår skildrar det kaotiska 1600-talet när Sverige steg upp från att vara en obetydlig stat i Europas utkant till att bli en av de stormakter som styrde kontinentens öden. Här skildras de kända fälttågen och bataljerna som Breitenfeld och Lützen men också mängder a...

Peter Englund

läs mer 

Det hotade huset

Det hotade huset POD
Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden

Det var under 1600-talet som den svenska nationalstaten tog form. Den statliga förvaltningen och krigsmakten reformerades och blev gemensam för hela riket. En kulturell och vetenskaplig blomstringstid inleddes, en enhetlig nationell ekonomi växte fram. Århundradet var också...

Peter Englund

läs mer 

Maktens mosaik

Maktens mosaik
Enhet, särart och självbild i det svenska riket

Maktens mosaik är en antologi om det svenska riket under perioden 1500-1800. En dåtida regent var inte sällan kung på olika villkor i de enheter som ingick i hans rike. Han riskerade i princip att hamna i krig med sig själv. Historiker från Sverige och Finland lyfter ...

Max Engman Nils Erik Villstrand

läs mer 

Lumpen

Lumpen
Från mönstring till muck

Sedan 2011 har Armémuseum drivit det stora forsknings- och insamlingsprojektet "Lumpen - identitet och materiella minnen". Djupintervjuer har genomförts, brev, dagböcker, fotografier, föremål och svar på enkäter har samlats in. Detta rika material är utgångspunkten för Lump...

Anna Maria Forssberg Klas Kronberg

läs mer 

Rosettastenens förste tolkare

Rosettastenens förste tolkare
Johan David Åkerblads liv i Orienten och Europa

Rosettastenen upptäcktes i samband med den franska arméns invasion av Egypten 1798–99. Stenen var graverad med text på tre olika skrivsätt: överst hieroglyfer, underst grekiska och i mitten ett okänt språk. Johan David Åkerblad blev den förste att urskilja ord i Rosettastene...

Thomasson Fredrik

läs mer 

Frösåker

Frösåker
-en västmanländsk herrgård och dess historia

Under hednatid skall Frösåker ha varit en gård där det offrades åt fruktbarhetsguden Frö. Enligt en tradition förmedlad av Snorre Sturlasson går gården tillbaka till de donationer som den mytiske Yngve-Frej skulle ha gjort till det tempel som han grundade i Uppsala.
Gunn...

Gunnar Grant

läs mer 

Gustavsberg, verktyg för en idé

Gustavsberg
Hjalmar Olsons skildring av 60 års arbete

Hjalmar Olson (1902-1990) skapade med Kooperativa Förbundets och skickliga medarbetares hjälp det moderna Gustavsberg. Under hans ledning förvandlades mellan 1937 och 1969 en ärorik men sliten porslinsfabrik till en KF-ägd storindustri i folkhälsans tjänst. Hans berättelse ...

Arthur Hald

läs mer 

Moderna läsare

Moderna läsare
1900-talets frikyrklighet som kulturbygge

I fokus står svenska missionsförbundet och Pingströrelsen. Det traditionella engagemanget för mission övergår nu i ett allmänt intresse för tredje världen samtidigt som den moderna kulturen utmanar alltmer. Gunnar Hallingberg har tidigare skrivit Läsarna som handlade ...

Gunnar Hallingberg

läs mer 

Offret och gärningsmannen

Offret och gärningsmannen
En essä om mordet på Olof Palme

Offret: Olof Palme tog väldiga risker - i sitt sätt att leva, i förhållandet till kvinnor, i storpolitiken. Han var orädd: om det dök upp misstänkta skuggor utanför bostaden tog han personligen upp jakten. Kring honom fanns ständiga hot och förtalskampanjer. Många personer ...

Hans Hederberg

läs mer 

Vägar till Sveriges kristnande

Vägar till Sveriges kristnande

Under sin tid som professor i Uppsala deltog Jan-Arvid Hellström, senare biskop i Växjö, i ett stort universitetsprojekt på temat Sveriges kristnande. Denna bok är en självständig utlöpare av projektet, där Hellström efter många års arbete kring kristningsprocessen sammanf...

Jan Arvid Hellström

läs mer 

Hecatompolis Suionum

Hecatompolis
Svenskarnas hundra städer

Olof Hermelin (1658-1709?) gjorde en vacker karriär i Stormaktstidens Sverige, som professor och ämbetsman vid det kungliga kansliet. I sin ungdom arbetade han på en latinsk diktsamling med titeln Hecatompolis Suionum, "Sveriges hundra städer", där han besjöng sin tids svens...

Olof Hermelin

läs mer 

Djursholm (pocket)

Djursholm_pocket
Sveriges ledarsamhälle

Djursholm är ett samhälle med en unik aura och förmåga att socialt upphöja sina invånare till ledare, särskilt de barn och ungdomar som växer upp där. Författaren Mikael Holmqvist, som intervjuat ett stort antal boende och arbetande i Djursholm och genomfört omfattande fälts...

Mikael Holmqvist

läs mer 

Djursholm

Djursholm
Sveriges ledarsamhälle

Djursholm är ett samhälle med en unik aura och förmåga att socialt upphöja sina invånare till ledare, särskilt de barn och ungdomar som växer upp där. Författaren Mikael Holmqvist, som intervjuat ett stort antal boende och arbetande i Djursholm och genomfört omfattande fälts...

Mikael Holmqvist

läs mer 

Handels

Handels
Maktelitens skola

Handels. Maktelitens skola är den första inträngande analysen av denna institution, där inte bara den ekonomiska makteliten utbildas och fostras, utan även den politiska. Skolan grundades 1909 av det svenska näringslivet och är alltjämt ett privat universitet, men fin...

Mikael Holmqvist

läs mer 

Ett ståndsmässigt liv

Familjen von Fersens livsstil på 1700-talet

Adeln har ofta associerats med extravaganser och ett prålsjukt slöseri på en anslående livsföring. Hur levde egentligen den numerärt begränsade men inflytelserika högadeln i 1700-talets Sverige? Tre generationer illustra representanter för släkten von Fersen  statsmän, mi...

Johanna Ilmakunnas

läs mer 

Poltava. Krigsfångar och kulturutbyte

Poltava (Jonson)

Den 28 juni 2009 är det trehundra år sedan slaget vid Poltava som kom att bli en vändpunkt i europeisk historia. Den svenska stormaktstiden avslutades och en ny europeisk stormakt - Ryssland - trädde fram.
Denna bok berättar i populärvetenskaplig form om utbyte och inflyt...

Lena Jonson (red.) Tamara Torstendahl Salytjeva (red.)

läs mer 

Hennes excellens Agda Rössel

Agda Rössel
Från banvaktstugan till FN-skrapan

Agda Rössel var fel. Fel samhällsklass, fel utbildning, fel kön. När hon utnämndes till Sveriges och världens första kvinnliga FN-ambassadör 1958 blev det upprorsstämning på UD, debatt i riksdagen och smutskastning i pressen. Trots motvinden, och ett privatliv präglat av tra...

Elin Jäderström

läs mer 

I fält för Gustaf III

I fält för gustaf III
Berskrivning över kampanjen i Savolax 1788-1790

Gustaf III:s ryska krig 1788-1790 har skildrats av många samtida officerare och senare forskare. En av aktörerna på krigsteatern var Georg Henrik Jägerhorn. Han var major vid Savolax lätta infanteriregemente vid krigsutbrottet och avancerade under kriget till överste. Under ...

Georg Henrik Jägerhorn

läs mer 

Kring Uttran

Kring uttran

Mellan Tumba och Södertälje ligger sjön Uttran, vintertid ett populärt mål för skridskoåkare. Trots att längden bara mäter beskedliga sex kilometer finns det mycket att berätta om bebyggelsen kring sjön. Det som tidigare var ren landsbygd förändrades helt när järnvägen kom....

Bengt af Klintberg

läs mer 

Drömmen om 100-mannaorkestern

Drömmen om 100-mannaorkestern
Radiosymfonikerna 75 år

Drömmen om 100-mannaorkestern var lång, både ljus och mörk. Den blev verklighet på 1960-talet. Det var då den dynamiske dirigenten Sergui Celibidache förde fram radioorkestern till en av de främsta i sitt slag i Europa. Det började 1936 med Waldimirs orkester på 14 man som s...

Sven Åke Landström

läs mer 

Färder till Sveriges födelse

Färder till Sveriges födelse POD

"Färder till Sveriges födelse" är en specialutgåva som omfattar två böcker av arkeologen och författaren Mats G. Larsson. Han bjuder här läsaren att följa med på en resa i tid och rum när han presenterar en bild av det svenska rikets utdragna födelseprocess och tidigaste his...

Mats G. Larsson

läs mer 

Vikingar i österled

Vikingar i Österled

"Vikingar i österled" är en specialutgåva som omfattar tre böcker av Mats G. Larsson. "Ett ödesdigert vikingatåg" handlar om Ingvar den vittfarne och hans män som nådde längre i österled än någon från Sveariket gjort före dem. Endast ett fåtal återvände och det talades läng...

Mats G. Larsson

läs mer 

Kensington 1898

Kensington 1898
Runfyndet som gäckade världen

En höstdag 1898 gräver svensk-amerikanen Olof Öhman upp ett märkligt fynd på sin farm i Kensington, Minnesota. Det är en sten fylld med runor, och den historia den berättar är fantastisk: en grupp nordbor hade rest långt in i Amerika mer än ett århundrade innan Columbus gjor...

Mats G. Larsson

läs mer 

Hemming Gadh. Vasatidens gudfader

Hemming Gadh NY

Han kände sig lika hemma i Vatikanens korridorer som i Smålands skogar. Han doktorerade i kyrkorätt i Rom, var en effektiv propagandamakare, tillverkade eget krut och svor på italienska. Det är också en berättelse om det medeltida Sverige, när grunden för vår nationalstat la...

David Lindén

läs mer 

Johan Skytte

Johan Skytte
Stormaktstidens läromästare

Få personer i svensk historia har betytt lika mycket som Johan Skytte, och ändå är han okänd utanför de akademiska kretsarna. Det är hög tid för en biografi om mannen som var Gustav II Adolfs lärare, riksråd, diplomat och generalguvernör över svenska Livland. Han reformerade...

David Lindén

läs mer 

Blind fläck

Blind fläck
Minne och glömska kring Svenska Röda korsets hjälpinsats i Nazityskland 1945

I slutet av andra världskriget räddade Svenska Röda korset tusentals människor från tyska koncentrationsläger till friheten i Sverige. Efter kriget blev minnet av denna heroiska insats en viktig byggsten i konstruktionen av kollektiv svensk identitet och självbild. Även i re...

Ingrid Lomfors

läs mer 

Bland Tunguser, Turkar och Trattar

Bland tunguser turkar och trattar
Studentkotterier och studentordenssällskap i 1800-talets Uppsala

Denna bok om studentkotterier och studentordenssällskap i 1800-talets Uppsala beskriver en intressant aspekt av den tidens studentvärld. Det har sagts att det är omöjligt att skildra en tidsålder som ligger oss alltför nära. En studentgeneration varar bara ett fåtal år - kan...

Tom Lundin

läs mer 

Geijerarvet

Geijerarvet omslag
En släkthistoria om dikt och galenskap

Vissa har kallat det en religiös kult, med ritualer, följare och avfällingar, andra pratar med stolthet om det speciella arvet. Bland ättlingarna till Erik Gustaf Geijer finns kända politiker, författare och skådespelare, både nutida och dåtida. Gemensamt har de sin berömde ...

Lars Lönnroth

läs mer 

Jordpäron

Jordpäron
Svensk ekonomihistorisk läsebok

Mat för dagen och tak över huvudet - det är sådant som har bekymrat människan i alla tider. Men hon har också gjort sig föreställningar om ett gott liv och en värdig vardag. För detta har hon varit beredd att kämpa - om resursutrymmet men också om en rimlig och rättvis förde...

Lars Magnusson Anders Björnsson

läs mer 

Lyx och mode i stormaktstidens Sverige

Lyx och mode
Jesper Swedberg och kampen mot perukerna

Stormaktstidens ekonomiska uppsving ledde till en påtaglig ökning av konsumtionen. En luxuös, modern livsstil blev nu ett sätt att uttrycka status. Men många reagerade mot begäret efter lyx, inte minst prästerskapet. En av de mest kritiska var biskopen i Skara, Jesper Swedbe...

Håkan Möller

läs mer 

1840-talets verkliga Uppsalastudent

1840-talets verkliga Uppsalastudent

Vad rörde sig i sinnet på 1800-talets studenter? Vad tänkte de på? Ungefär på samma saker som dagens unga män visar det sig: fester, flickor, tentor och penningbekymmer men också vardagslivets glädjeämnen och förtretligheter. Genom den bevarade brevväxlingen mellan sju uppsa...

Torgny Nevéus

läs mer 

Humaniora i Sverige

Humaniora i Sverige
Framväxt. Guldålder. Kris

Svante Nordin berättar om hur de humanistiska vetenskaperna vuxit fram i Sverige och om deras förhållande till humanistiska ideal. Historievetenskap, litteratur- och konstvetenskap tas upp liksom exempelvis filosofi, idéhistoria och de olika språkvetenskaperna. Humanioras gu...

Svante Nordin

läs mer 

Frihetstidens monarki

Frihetstidens monarki
Konungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige

Vad hade monarkin för funktion när monarken inte hade någon? Efter Karl XII:s död upphävdes enväldet och Sveriges konung reducerades till närmast en symbolgestalt. Monarkin fortsatte dock att vara en oumbärlig del av statsskicket. I denna bok utreds konungens roll i frihetst...

Jonas Nordin

läs mer 

Drottningen och filosofen

Drottningen och filosofen
Mötet mellan Christina och Descartes

Tänk er en ung drottning, regent över en ny europeisk stormakt, som brinner av intellektuell nyfikenhet och av iver att få stifta bekantskap med kontinentens mest framstående lärde och tänkare. Föreställ er vidare en stor filosof, dominerande redan under sin egen tid och för...

Svante Nordin

läs mer 

Ordnade eliter

Ordnade eliter
Organiseringen av Nordens statsbärande skikt 1660-1920

I omvärldens ögon ter sig de nordiska länderna idag som närmast identiska, och själva tycker vi nog att vi är lika. Men i ett historiskt perspektiv framstår detta som ganska paradoxalt, ty före den allmänna rösträtten var maktstrukturerna anmärkningsvärt olika. Ordnade e...

Göran Norrby

läs mer 

Huset von Fersens uppgång och fall

Huset von Fersen

Denna släktkrönika sammanfaller dessutom med Sveriges historiska utveckling, från begynnande stormaktstid till smånation. Axel von Fersen, drottning Marie Antoinettes favorit, är förstås också med – men inte i sedvanligt förskönad gestalt. Göran Norrby är historiker och har ...

Göran Norrby

läs mer 

Makten över åsikterna

Makten över åsikterna
DN under Olof Lagercrantz och Sven-Erik Larsson

När Olof Lagercrantz och Sven-Erik Larsson 1960 blev chefredaktörer för Dagens Nyheter, fick de identiska befogenheter. När meningarna var delade skulle styrelseordföranden agera skiljedomare. Lagercrantz och Larsson var varandras motsatser till läggning och åsikter, ...

Svante Nycander

läs mer 

The Vasa, the royal ship

The Vasa

Den tionde augusti 1628 seglade den svenska örlogsflottans nya stolta regalskepp Vasa ut från Skeppsgården i Stockholm på sin jungfrufärd. Skeppet var byggt att skrämma slag på fi-enden och var därför med tidens mått enormt: 69 meter långt, bestyckat med 64 kanoner och med e...

Bengt Ohrelius Lars-Åke Kvarning

läs mer 

Familjen Hamrin och Jönköpings-Posten 1893-1934

Familjen hamrin

Jönköping var länge präglat av 1800-talets väckelserörelser. Från början satte väckelsen även sin prägel på Jönköpings-Posten, en tidning från 1864. År 1893 kom den unge teologie studeranden Josef Hamrin till Jönköpings-Posten. Han blev den starke mannen där till sin död 193...

Sverker Oredsson

läs mer 

Gymnastik som medicin

Gymnastik som medicin
Berättelsen om en svensk exportsuccé

I alla tider har människan försökt bota och lindra sjukdomar med hjälp av gymnastik och massage. Under 1800-talet ökade intresset för denna typ av behandlingar enormt. Sjukgymnastik blev högsta mode och tillskrevs förmågan att bota och lindra ett stort antal kroniska och inv...

Anders Ottosson

läs mer 

En brud för kung och fosterland

En brud för kung och fosterland
Kungliga svenska bröllop från Gustav Vasa till Carl XVI Gustaf

"En brud för kung och fosterland" - det är själva kärnan i denna bröllopshistoria genom fem århundraden. Här möter de många prinsessor som kommit till vårt land för att som brickor i ett politiskt spel trygga allianser, skapa dynastiska förbindelser och utgöra en garanti för...

Lena Rangström

läs mer 

Dödens teater

Dödens teater
Kungliga svenska begravningar under 500 år

Alltifrån Gustav Vasas begravning då man för första gången i Sverige kunde se en högtidlig procession av kontinentalt slag till de förenklade ceremonierna som följde med 1900-talet. Innebörden av en monarks begravning är än idag – liksom en gång vid Gustav Vasas jordafärd – ...

Lena Rangström

läs mer 

Internatskolorna

INternatskolorna
Att fostra en elit

Få skolformer är så omgivna av mytbildning som internatskolor, från Thomas Hughes klassiker Tom Brown’s Schooldays till Jan Guillous Ondskan och vidare till J.K. Rowlings Harry Potter-serie. Den uppmärksamhet som på senare tid riktats mot de svenska internatskolornas system ...

Petter Sandgren

läs mer 

Missdådare

Missdådare
Brott och människoöden i Sverige omkring 1600

När Sverige blev ett stormaktsvälde genom olika krigsföretag stärkte kyrkan samtidigt sitt grepp. Men i rikets socknar hade kvinnor och män att ordna och leva sina liv. Konflikter uppstod och brott begicks. Och det var den lokala rättvisan som skulle lösa konflikterna och dö...

Annika Sandén

läs mer 

Missdådare

Missdådare_pocket
Brott och människoöden i Sverige omkring 1600

När Sverige blev ett stormaktsvälde genom olika krigsföretag stärkte kyrkan samtidigt sitt grepp. Men i rikets socknar hade kvinnor och män att ordna och leva sina liv. Konflikter uppstod och brott begicks. Och det var den lokala rättvisan som skulle lösa konflikterna och dö...

Annika Sandén

läs mer 

Bödlar

Bödlar_NY
Liv, död och skam i svenskt 1600-tal

Hur rekryterades någon till en tjänst som den? Historikern Annika Sandén placerar bödeln som person i centrum och försöker förstå honom i ett kulturellt och socialt sammanhang. Hon behandlar bödelns bakgrund, hur han har kommit i fråga för tjänsten, arbetsvillkor och umgänge...

Annika Sandén

läs mer 

Bödlar (pocket)

Bödlar_NY
Liv, död och skam i svenskt 1600-tal

Hur rekryterades någon till en tjänst som den? Historikern Annika Sandén placerar bödeln som person i centrum och försöker förstå honom i ett kulturellt och socialt sammanhang. Hon behandlar bödelns bakgrund, hur han har kommit i fråga för tjänsten, arbetsvillkor och umgänge...

Annika Sandén

läs mer 

Fröjdelekar

Annika Sandin- Fröjdelekar
Lust, liv och nöjen under svensk stormaktstid.

Svensk stormaktstid beskrivs i allmänhet som en dyster tid. Människor plågades av köld, missväxt och svält, och all tid och möda tycks ha lagts på att klara vardagen, i en grå och dyster vandring mot döden. Fast mitt bland det svåra fanns också glädjen. Flickor och pojkar l...

Annika Sandén

läs mer 

En bok om det svenska folkets minnesvärda exempel

en bok om svenska folkets minnesvärda...

Gustav II Adolf ville en gång inleda en farlig operation under kriget i Preussen.Men rikskanslern, Axel Oxenstierna, avrådde honom. Då utbrast kungen: "Du visar alltid för stor kyla i alla frågor och hejdar mitt lopp." Varpå Oxenstierna svarade: "Men om jag inte ständigt slä...

Johannes Schefferus

läs mer 

Lützen

Lutzen
På spaning efter ett minne

Händelseförloppet kring Gustav II Adolfs död lär aldrig gå att rekonstruera. Däremot gr det att vinna klarhet i vad som hände med hans minne, exempelvis hur olika intressen har försökt använda sig av platsen där han dog. Lützen har i symbolernas värld blivit en stridsplats, ...

Inger Schuberth

läs mer 

Silvergåvor

Silvergåvor SV
Från Sveriges regenter till Rysslands tsarer under 1600-talet

Susann Silfverstolpe, en av Sveriges främsta silverkännare, har tillsammans med två medarbetare i Kreml åstadkommit en synnerligen gedigen och aspektrik presentation och en komplett, vetenskaplig katalog över de magnifika silvergåvor som under 1600-talet skänktes av svenska ...

Susann Silfverstolpe

läs mer 

Silver gifts

Silvergåvor eng
From Swedish monarchs to Russian tsars during the seventeenth century

Six major diplomatic missions brought, under most difficult circumstances, magnificent gifts from Stockholm to Moscow. The first was sent by Queen Christina in 1647 and the last by King Charles XII in 1699. The Swedish gifts are of exceptional interest both as pre-eminent wo...

Susann Silfverstolpe

läs mer 

Silver gifts (Russian)

silvergåvor rysk
From Swedish monarchs to Russian tsars during the seventeenth century

Six major diplomatic missions brought, under most difficult circumstances, magnificent gifts from Stockholm to Moscow. The first was sent by Queen Christina in 1647 and the last by King Charles XII in 1699. The Swedish gifts are of exceptional interest both as pre-eminent wo...

Susann Silfverstolpe

läs mer 

Flytande palats

Flytande palats
Utsmyckning av äldre svenska örlogsfartyg

Forna tiders örlogsmän i trä var alltid vackert smyckade. Akterspeglar och bröstvärn var rikt ornerade och i stäven satt skulpterade galjonsfigurer. Inte bara i strid utan även i symboliskt avseende förde skeppen furstens och nationens vapen och deras färgrika målningar utar...

Hans Soop

läs mer 

Sujetterna

Sujetterna
Melodram, roman eller vadduvill... Scener ur skådespelarnas liv

Tre generationer Kinmansson, aktörer, operasångare och skådespelare, spelar på de kungliga teatrarna under 1800-talet, i en huvudstad som växer från sunkig småstad till modern metropol. Ett nytt samhälle bryter fram. Berättelsen ger närkontakt med ett förgånget teaterliv, fr...

Christian Stannow

läs mer 

Konsten att härska

Konsten att härska
Gustaf III inför sina undersåtar

När Gustaf III besteg tronen 1771 hade Sverige upplevt en tid av ständervälde och svag kungamakt. För att stärka sin maktposition utnyttjade Gustaf III en hel uppsättning symboler för att iscensätta sig själv som härskare. Ordnar, titlar och medaljer blev tecken på kunglig n...

Henrika Tandefelt

läs mer 

Provinsen bortom havet

Provinsen bortom havet
Estlands svenska historia 1561-1710

I juni 1561 övertog Sverige staden Reval, nuvarande Tallinn, med omgivande landsbygd vid Finska vikens södra kust. Inträdet på den baltiska scenen betydde samtidigt början på Sveriges stormaktstid. Den svenska tiden i Estland varade fram till 1710, alltså noga räknat 149 år....

Ülle Tarkiainen Kari Tarkiainen

läs mer 

Släkten, pengarna och Caroline Gother

Släkten, pengarna och
En grosshandlarsläkt i Stockholm under tre generationer 1740-1836

Giftermål har alltid ingått i den manliga strategin för att bevara och bygga ut makt och förmögenheter.
Hur kom det då sig att Caroline Gother, som levde mellan 1761 och 1836 och förblev ogift livet ut, med tiden blev en av Sveriges rikaste kvinnor trots att hennes far, h...

Marja Taussi-Sjöberg

läs mer 

Wenner-Gren Stiftelserna 1955-2000

Wenner-Gren stiftelserna
Hur fåfänga visioner och världsförbättrarnit blev grunden till stora stiftelser

Axel Wenner-Gren bildade 1955 Stiftelsen Wenner-Gren Center. Han ville skapa ett stort internationellt forskarcentrum i Stockholm där en elit av vetenskapsmän kunde mötas för tankeutbyte och samarbete mellan olika forskningsgrenar. 1962 stod skyskrapan vid Sveaplan färdig. ...

Jan Wallander

läs mer 

Akademien sammanträder!

Akademien sammanträder
Ett år med De Aderton

Efter 226 år som mer eller mindre hemlig gläntar Svenska Akademien på dörren. Det sker i boken Akademien sammanträder!, där akademiens arbete och vardag skildras och skaran av ledamöter under de drygt två seklerna presenteras. En bildrik berättelse om akademiens historia, hu...

Carl Otto Werkelid Helena Paulin-Strömberg

läs mer 

Harpan och järnet

Harpan och järnet
Järnbrukens musik under 500 år

Norra Uppland är den svenska järnbruksindustrins vagga. Där finns också rötterna till det enda svenska musikinstrumentet – nyckelharpan. I över 500 år har nyckelharpan och de norduppländska järnbruken levt sida vid sida. Att ett musikinstrument och en näringsgren så nära hör...

Eva Wernlid Peo Österholm

läs mer 

Clas Rålamb

Clas Rålamb
Maktspelare i storhetstidens Sverige

Clas Rålamb verkade när Sverige gjorde sitt korta gästspel som stormakt på Europas scen. Han sändes på hemligt uppdrag till Konstantinopel och hemförde unika kulturskatter. Han grundade Stockholms Auktionsverk och Kungsholms glasbruk. Hans verk Observationes var ett lyft f...

Sten Westerberg

läs mer 

Levande 1600-tal

Levande 1600-tal
Essäer

1600-talets första hälft är omvälvningens tid. Då grundläggs det moderna Sverige, då blir Stockholm huvudstad, då förvandlas adeln från medeltida jorddrottar till den nya stormaktens styrande skikt. Det är också en tid av intensivt samspel mellan Sverige och Europa. Vallon...

Gunnar Wetterberg

läs mer 

Från tolv till ett

Arvid Horn
Arvid Horn

Få svenska levnadslopp är så märkliga som Arvid Horns. Han började som krigare, den djärvaste bland de djärva som chef för Karl XII:s livdrabanter. Sedan gjorde kungen honom till diplomat, kungligt råd och kanslipresident. Efter kungens död och Görtz avrättning blev han frih...

Gunnar Wetterberg

läs mer 

Axel Oxenstierna

Axel Oxenstierna POCKET
Makten och klokskapen

Ingen svensk har utövat så mycket makt under så lång tid som Axel Oxenstierna. Han blev rikskansler på nyåret 1612 och behöll denna post till sin död den 28 augusti 1654. Få har använt sin makt lika konstruktivt. Axel Oxenstierna är Sveriges ende europeiske statsman, men han...

Gunnar Wetterberg

läs mer 

De nyvälborna

De nyvälborna
En berättelse om släkterna Gyldenstolpe och Ehrensteen

Sällan eller aldrig sätter vanliga 1600-talsmänniskor egna ord på sitt vardagsliv, sina sorger och glädjeämnen. Christina Wijkmark låter oss lära känna ett antal flitiga brevskrivare som alla hade ordet i sin makt. En av huvudpersonerna, professorn Michael Gyldenstolpe, ger ...

Christina Wijkmark

läs mer 

Vänskap och makt

Vänskapoch makt
Den svenska politiska eliten och upplysningens Frankrike

Denna bok är en kritisk analys av hur den svenska politiska eliten drog nytta av Frankrike under frihetstiden och tidig gustaviansk tid. Boken behandlar maktutövning, aristokratisk sociabilitet och upplysning, fädernesland, lojalitet och tillhörighet. Medlemmarna av den fran...

Charlotta Wolff

läs mer 

Ätten Lewenhaupt

Ätten Lewenhaupt
Från Sturemorden till D-dagen

Den grevliga ätten Lewenhaupt har spelat en framträdande roll i Sveriges historia och är sedan länge främst i rang på Riddarhuset. Släktens anor sträcker sig sjuhundra år tillbaka och under dessa sekel har ett stort antal bärare av namnet Lewenhaupt haft viktiga och ansvarsf...

Jan von Konow Jan von Konow

läs mer 

Den dolda kvinnomakten

Den dolda kvinnomakten
500 år på Skarhults slott

Det var ofta hustrun som i praktiken bestämde över hushåll och ekonomi, inte minst i herrskapskretsar. När det visade sig att maken inte var av det rätta virket fick hustrun rycka in och rädda situationen. Denna bok, med skånska Skarhults kvinnor som exempel, handlar om hur ...

Alexandra von Schwerin

läs mer 

Berättelser från 1900-talet

Berättelser från 1900-talet

Carl Johan Åberg berättar om händelser han varit med om och människor han träffat och arbetat med under 1900-talet. Det börjar med hans mormor, som var en av de första kvinnliga företagarna i Helsingborg. Det slutar med berättelsen om de hårda förhandlingarna med Carl Jan Gr...

Carl Johan Åberg

läs mer 

Pengamakarna

Pengamakarna
350 år av entreprenörskap och innovation inom det svenska finansiella systemet

Den svenska finansiella sektorns effektivitet och dess förmåga att stödja den reala ekonomins långsiktiga utveckling är en mycket viktig förklaring till varför Sverige blev ett av världens rikaste länder. Politiker och makthavare världen över hämtar idag inspiration från det...läs mer 

Huset på Stureplan

Huset på Stureplan
Livet och människorna

Få sekelskiftesbyggnader i Stockholm har rönt så mycket uppmärksamhet som Nordstjernanhuset vid Stureplan, som efter att först ha varit varuhus 1916 blev huvudkontor för generalkonsul Axel Ax:son Johnsons olika företag. Efter en renovering fick häpna stockholmare skåda ett h...läs mer 

Resedagbok från Europa 1783–1784

resedagbok

Utges i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland. ...läs mer 

Prins Eugen

Prins Eugen (fasetter)
Fasetter ur ett liv

I Prins Eugen – fasetter ur ett liv , som ges ut i samband med den stora jubileumsutställningen på Waldemarsudde, tecknas för första gången en helhetsbild av personen och människan Prins Eugen och hans livsgärning. Han var inte bara konstnär, formgivare och konstsamla...läs mer 

För det allmänna bästa

ansvaret för det allmänna bästa
Ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år Kungl. Sällskapet Pro Patria 1766–2016

Sällskapet har framförallt varit känt för att man inrättade Sveriges första barnbördshus. Syftet var att stävja barnamorden och att erbjuda förlossningsvård både för fattiga kvinnor och för välbeställda som önskade föda anonymt. Genom analyser av ett ovanligt rikt källmate...läs mer 

Slavhandel och slaveri under svensk flagg

Slavhandel och slaveri under svensk flagg
Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847

Under 1700-talets senare del odlades koloniala drömmar i Sverige, framför allt inom swedenborgska kretsar. Man planerade kolonier i Afrika, och Gustav III ville göra Sverige till ett land bland de andra europeiska kolonialmakterna. Slutligen, 1784, tillföll ön Saint Barthéle...läs mer