Våra böcker

Ämnesvis - Skönlitteratur, lyrik

Psaltaren

Psaltaren

Psaltaren" är en av Bibelns mest poetiska böcker. Här har den fått en ny tolkning av Viveca Heyman. Detta är den senaste i hennes imponerande rad bibelöversättningar sedan den första, Höga visan, utkom 1960....läs mer 

Den gamla psalmboken

Den gamla psalmboken
Ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker

Den svenska psalmdiktningen utgör en unik andlig och litterär tradition med våra tre äldsta psalmböcker som särskilda höjdpunkter. Spännvidden i 1695 års psalmbok är imponerande: från Ericus Olais liknelsepsalm från 1500-talets början till det utgående 1600-talets många nysk...läs mer 

Jag har dansat

Jag har dansat
Visor. Första samlingen.

Lars Forssell är naturligtvis känd som poet, dramatiker, journalist och essäist, men nämner man ""Snurra min jord"", ""De fattigas piano"", ""Jag står här på ett torg"" eller något annat välkänt örhänge så visar det sig att han kanske i alla fall är mest älskad för sina sång...

Lars Forssell

läs mer 

Säj vad ni vill

Säj vad ni vill
Visor. Andra samlingen.

Lars Forssell är naturligtvis känd som poet, dramatiker, journalist och essäist, men nämner man ""Snurra min jord"", ""De fattigas piano"", ""Jag står här på ett torg"" eller något annat välkänt örhänge så visar det sig att han kanske i alla fall är mest älskad för sina sång...

Lars Forssell

läs mer 

Dikter

Dikter (Geijer)

Erik Gustaf Geijer (1784-1847) hör till våra mest bekanta men samtidigt mest bortglömda författare. Bakom några säkra antologinummer döljer sig ett varierat poetiskt författarskap. I ungdomen blev Geijer känd som götisk poet med dikter som "Vikingen", "Odalbonden" och "Manhe...

Erik Gustaf Geijer

läs mer 

Lyrik och essäer

Lyrik och essäer Hansson SvAK

Ola Hansson (1860-1925) var genom sin självständighet och sin trohet mot en social ursprungsmiljö unik inom den generation författare som dominerade 1800-talets två sista litterära decennier. Han nämndes länge i Tyskland, tillsammans med Strindberg och Ibsen, som en av tiden...

Ola Hansson

läs mer 

På sångens vida vingar

På sångens vida vingar

Med "Sångernas bok", Buch der lieder, som utkom 1827, grundlade den tyske poeten Heinrich Heine (1797-1856) sin berömmelse. Detta ungdomsverk - översatt till alla kulturspråk - fick en ständigt stigande efterfrågan. Tretton upplagor utkom under diktarens livstid. Heines väx...

Heinrich Heine

läs mer 

Efter många år

Efter många år

Philippe Jaccottets diktbok, som han vagt antytt kan vara hans sista, fortsätter i den lugna renande andhämtningen från hans förra samling, "Häftat i grönska", som utkom 1993. "Efter många år" är tio kapitel av sköna rader som redan i formen ger oss hav, stockrosor och moln,...

Philippe Jaccottet

läs mer 

Och inte desto mindre

Och inte desto mindre

Philippe Jaccottet, en av de stora poeterna i vår tid, föddes 1925 i Schweiz men är sedan 1953 bosatt i Grignan, en liten stad strax norr om Provence. Det är landskapet däromkring, dess berg och åar, dalgångar, fruktträdgårdar, som ger näring åt hans dikter och prosalyriska ...

Philippe Jaccottet

läs mer 

Skrifter 1

Skrifter 1 (Kellgren)

Johan Henric Kellgren var den gustavianska tidens mest framgångsrike författare. Han framträdde i många skepnader, som erotisk diktare och som upplysningsman men också som journalist, litteraturkritiker, teaterrecensent och författare av operalibretton. Inför utgivningen av ...

Johan Henric Kellgren

läs mer 

Skrifter 2

Skrifter 2 (Kellgren)

Johan Henric Kellgren var den gustavianska tidens mest framgångsrike författare. Han framträdde i många skepnader, som erotisk diktare och som upplysningsman men också som journalist, litteraturkritiker, teaterrecensent och författare av operalibretton. Inför utgivningen av ...

Johan Henric Kellgren

läs mer 

Ljunglandet och andra dikter

Ljunglandet

Aleksis Kivis diktning blev inte uppskattad av hans samtid. Man tyckte att han skrev klumpigt, klangfattigt och metrise-rat. Det finska lyrikspråket befann sig då under sin första ut-veckling på väg i en riktning som Kivi inte trodde på eller ön-skade. Uppfattningen kom sen...

Alexis Kivi

läs mer 

Kaos

Kaos (Lagerkvist)

"Kaos" är skriven 1919. Året innan hade Pär Lagerkvist givit ut en trilogi enaktare med titeln "Den svåra Stunden". Tre år tidigare, 1916, diktsamlingen "Ångest". Tillsammans med Edith Södergrans dikter från samma år blev detta den moderna, orimmade diktens debut i Sverige -...

Pär Lagerkvist

läs mer 

Den kisande solen

Den kisande solen

I "Den kisande solen" finns en bildstark och suggestiv lyrik som synliggör världens, civilisationens och vårt eget livs korthet. Bilderna är ofta hämtade från storstaden med dess ljud och oupphörliga rörelser, men det finns också scenerier från ha-vet, från utdöende kulturer...

Miranda Landen

läs mer 

Såsom i tystnad

Såsom i tystnad

I Miranda Landens nya diktsamling gestaltas tystnaden med dess olika villkor och skepnader, alltifrån den inneboende tystnaden - kanske förutsättningen för alltings början - till den påtvingade tystnaden, vars yttersta gräns är förtrycket. Dikter med naturmotiv blandas med d...

Miranda Landen

läs mer 

Tjugotvå psalmer och andliga visor genom fem sekler

tjugotvå psalmer

Psalmer är någonting mer än sång i kyrkan. De är delar av våra mest egna minnen och våra förhoppningar. Dessutom bär de på en historia som berättar om Sverige, vårt religiösa liv och vår musik. Den nyligen framlidne kännaren av kyrkomusik, Harald Göransson, låter i Tjugotvå ...läs mer 

Hjärtats rum

Hjärtats rum
Valda dikter 1962-2012

Mellan Claes Andersson första diktsamling Ventil (1962) och den nyskrivna samlingen Jag älskar dig med mina höstliga dimmor ligger femtio är av poesi. Tua Forsström, som också skrivit förordet i denna bok, har gjort ett generöst urval om cirka 150 dikter. Många av Claes And...

Claes Andersson

läs mer 

Venerid

Venerid

I hans viktigaste verk, sonettsamlingen Venerid (tryckt 1680) hyllas med till synes outtömlig fantasi en kvinna som kallas vid detta namn. Poeten leder oss genom förälskelsens olika stadier och stämningar, lätt igenkännbara för drabbade i alla tider. Dikterna presente...

Skogekär Bergebo

läs mer 

Vårfrost

Vårfrost
Poesi och prosa 1903-1967

Bo Bergman (1869-1967) var på sin tid en av landets mest älskade lyriker, melankolisk och melodisk, årsbarn och vän från barndomen med Hjalmar Söderberg och liksom denne en Stockholmsskildrare av rang. Länge ledamot av Svenska Akademien var han uppmärksammad som litteratur- ...

Bo Bergman

läs mer 

Nyare mosaiker

Nyare mosaiker

I dessa prosadikter har Anders Björnsson samlat sinnesstämningar och tankefragment som rymmer både det mycket privata och det mycket politiska....

Anders Björnsson

läs mer 

Ordens tyranni och andra dikter

Ordens tyranni

Kyriakos Charalambides är född 1940 och kommer från Cypern. Hans poesi är starkt förankrad i den grekiskspråkiga världens historia, mytologi och kulturgemenskap. Den rymmer lärda inslag och olika stilnivåer. Charalambides använder gärna språkliga och innehållsliga skärvor fr...

Kyriakos Charalambides

läs mer 

Dikter och brev

Dikter och brev (Creutz)

Gustav Philip Creutz (1731-1785) trollband sin samtid med Atis och Camilla, versberättelsen om de unga älskande i Arkadien. Han tillhörde en krets av författare som blåste nytt liv i den svenska dikten i mitten av 1700-talet. Trots det språkliga och kulturella avstånd som li...

Gustaf Philip Creutz

läs mer 

Samlade dikter I - II

samladedikter1-2 ren

Ekelöf är den diktare som haft större betydelse än någon annan för den svenska poesins utveckling från mitten av det förra seklet fram till vår omedelbara samtid. Men utgåvorna av hans poesi har hittills varit otillförlitliga. Nu ges för första gången alla hans fjorton dikts...

Gunnar Ekelöf

läs mer 

Inte ett ord (jag är naken)

Inte ett ord, jag är naken

“Till Rom reste vi, min man och jag, i spåren efter hans tillfälliga vistelser där i barndomen. När han var i nioårsåldern flyttade hans mor dit och bildade ny familj. I dikterna kan ett spänningsfält mellan ett jag, ett du och en mor skönjas, en försoning? Hon dog i London ...

Agneta Enckell

läs mer 

En gång till häst

En gång till häst

Med diktsamlingen "En gång till häst" återknyter Bo Grandien, journalist och professor, till sin ungdoms skönlitterära författarskap. Det inleddes 1951 med samlingen "Dikter fram och tillbaka", bestående av ett antal korta prosadikter. Denna gång har författaren valt en anna...

Bo Grandien

läs mer 

Om begagnandet av elden

Om begagnadet av elden

blott av den tunna hinnan av en bild hålls världens djup och ögats mörker skilda Två rader, hämtade ur Lars Gustafssons första diktsamling för snart femtio år sedan. Samma dubbelseende har präglat hela hans poesi. Människans gåta, den kosmiska utblicken, och däremellan - ...

Lars Gustafsson

läs mer 

Århundraden och minuter (pocket)

Århundraden och minuter (pocket)
Dikter i urval av Michael Krüger

Lars Gustafsson startade sin författarbana som lyriker och har aldrig övergivit poesin. Lakoniskt och klokt, berättande och med humor skapar han en värld där hans kvicka tankar och känsla för tingen finner sin balans.
""Århundraden och minuter"" är ett urval av hans dikt...

Lars Gustafsson

läs mer 

Elden och döttrarna

Elden och döttrarna
Valda och nya dikter

»En eftermiddag fanns han plötsligt. Alldeles stilla mellan syrenen och vinbärsbusken« - haren som inte hann komma med i Lars Gustafssons förra diktsamling men som nu blir den inledande dikten i hans nya, inneslutande, kompletterade bok. För dikterna har fortsatt att ...

Lars Gustafsson

läs mer 

Dikter och författarskap på några språk. Bok 1 & 2

Dikter 1 2 (Carl fredrik hill)

Carl Fredrik Hill är i dag ett stort namn som konstnär. Hans författarskap är mera obekant. Ett stort manuskript på vers återfanns emellertid vid systern Heddas död 1931. Det publiceras nu för första gången i sin helhet, som faksimil och i transkriberad form. För utgivningen...

Carl Fredrik Hill

läs mer 

Iliaden

Iliaden_NY

Erland Lagerlöf (1854-1913) översatte i början av förra seklet Iliaden och Odysséen till svenska. Genom sin trohet mot förlagan, sin fina stilkänsla och sin rytmiska livfullhet har hans Homerosöversättning blivit en klassiker en del av vårt litterära och språkliga arv och ha...

Homeros

läs mer 

Stundens blomma

Stundens blomma

Ko Un, född 1933, är Sydkoreas främste poet. I unga år var han munk. Han var över 30 år gammal när han på allvar började skriva. Samtidigt engagerade han sig i en politisk motståndsrörelse, något som ledde till att han i den dåvarande sydkoreanska militärdiktaturen dömdes ti...

Ko Un

läs mer 

Tiotusen fotspår

Tiotusen fotspår
och andra dikter

Tiotusen fotspår är ett väldigt, ännu inte avslutat diktverk, som Ko Un började skapa på 1970-talet. Han hade kommit att bli en av de viktigaste ledargestalterna i motståndsrörelsen mot militärdiktaturen i Sydkorea. För detta ställningstagande betalade han ett högt pris. Fyr...

Ko Un

läs mer 

Vit fjäril

Vit fjäril
Dikter i urval

»Ko Un är en vild koreansk dans.« Barry Hill »Ko Uns poesi är lika gammaldags som ett lerigt hjulspår på en landsväg efter regn, och samtidigt lika modern som ett DNA-chips.« Michael McClure Översättning och urval: Sun-Kyoung Choi....

Ko Un

läs mer 

Evolutionen och jag kommer inte överens

Evolutionen och jag

Handen på hjärtat: Den moderna människan har väl andra och högre mål än naturens simpla "överlevnad och fortplantning"? Vi vill ju använda vårt enda, korta liv till förnuftiga och meningsfulla saker. Samtidigt som vi i ärlighetens namn mest är sugna på att vara otrogna och ä...

Fredrik Lindström

läs mer 

Strömdrag

Strömdrag

Poesi av Japans kejsarinna Michiko presenteras för första gången på svenska i ett urval om 76 dikter skrivna mellan åren 1990 och 2007. Dikterna är författade på Japans äldsta versmått: waka, återgivna med fem rader. De beskriver scener från naturen och människolivet. Skildr...

Michiko

läs mer 

Havsbävning

Havsbävning

Den konstnärligt illustrerade boken brukar vara resultatet av en bildkonstnärs tolkning av en redan skriven text. Att en diktare inspireras av en bildkonstnär är mindre vanligt. Och att en chilensk nobelpristagare inspireras av svenska träsnitt är helt unikt. Det är dock vad...

Pablo Neruda

läs mer 

Dikter - Poems

Dikter - poems

På något undantag när har Alfred Nobels dikter legat förborgade i svenska arkiv i drygt ett sekel. Nu har den tidigare chefen för Nobelbiblioteket Åke Erlandsson samlat dikterna och försett dem med en fyllig introduktion. Nobels dikter spänner över en tidsrymd från ungdomsår...

Alfred Nobel

läs mer 

Skrifter

Skrifter (Nordenflycht)

Med sina lyriska självbekännelser införde Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718-1763) en ny ton i svensk dikt. Men hennes litterära ambitioner sträckte sig vida längre, och hon framträdde också med reflexionspoesi på hög intellektuell nivå och med epik och lärodikt, som spegla...

Hedvig Charlotta Nordenflycht

läs mer 

Attack mot intigheten

Attack mot integriteten

Tommy Olofssons nya diktsamling ""Attack mot intigheten"" är en poetisk replik riktad mot hans förra diktsamling Vem har talat om för dig att du är naken?. Den tidigare diktsamlingen utgår från den första fråga som Gud ställer till människan, såsom den formuleras i Första Mo...

Tommy Olofsson

läs mer 

Skrifter. Bok 1

Skrifter 1 (Oswald)

Gösta Oswald (1926-50) hör till de unga döda i litteraturen. Han drunknade utanför Gotland, bara tjugofyra år gammal. I fyrtiotalslitteraturen hade han då redan ett namn genom diktsamlingen "den andaktsfulle visslaren" och den intensiva lyriska romanen "En privatmans vedermö...

Gösta Oswald

läs mer 

Skrifter. Bok 2

Skrifter 2 (Oswald)

Gösta Oswald (1926-50) hör till de unga döda i litteraturen. Han drunknade utanför Gotland, bara tjugofyra år gammal. I fyrtiotalslitteraturen hade han då redan ett namn genom diktsamlingen "den andaktsfulle visslaren" och den intensiva lyriska romanen "En privatmans vedermö...

Gösta Oswald

läs mer 

Dikter

Dikter (runeberg)

Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) har varit en uppburen diktare både i Finland och i Sverige. Hans berömmelse vilar främst på "Fänrik Ståls sägner" och de episka dikterna "Älgskyttarna", "Hanna", "Julkvällen" och "Kung Fjalar", men det var de tre samlingarna "Dikter "(1830, ...

Johan Ludvig Runeberg

läs mer 

Dikter

Dikter (Rydberg)

Viktor Rydberg (1828-1895) var journalist, vetenskapsman och författare. Som lyriker är han en av våra klassiker från 1800-talet och många av hans dikter är välkända i breda lager av svenska folket ännu idag. "Kantat", författad till jubelfestpromotionen i Uppsala 1877, "Den...

Viktor Rydberg

läs mer 

Samlade skrifter I-V

Stagnelius samlade skrifter I-V

Erik Johan Stagnelius (1793-1823) är kontrasternas författare. Med oöverträffad språklig skärpa skrev han om brännande begär och isande övergivenhet. Mot den sinnliga världens lockelse står tomheten och meningsförlusten; mot intigheten står hoppet om evig salighet. Stagne...

Erik Johan Stagnelius

läs mer 

Dikter och aforismer

dikter och aforismer (södergran)

Edith Södergran (1892–1923) är en av Finlands mest lästa och mytomspunna poeter och ett av de stora namnen i svensk litteratur. I den här volymen ingår samtliga dikter och aforismer som hon skrev på svenska. Hon bröt mot normerna och skapade ett eget lyriskt idiom som talar ...

Edith Södergran

läs mer 

Att följa ögonblicken

Att följa ögonblicken

Thomas Thorild (1759-1808) är en av de mest omstridda gestalterna i den svenska litteraturhistorien. Hans bana skär som en glödande komet genom den gustavianska kulturens stjärnbild. Utan rang, förmögenhet eller mäktiga beskyddare försökte denne bondson från Bohuslän revolut...

Thomas Thorild

läs mer 

Ljungblommor

Ljungblommor
Zacharias Topelius samlade skrifter I

Bland 1800-talets lyriker på svenska hörde Zacharias Topelius (1818-1898) till de mest älskade, lästa och sjungna. Han behärskade verskonstens alla arter och tonarter, årstidsdiktens stämningsmåleri lika väl som tillfällesdikten som gav stunden storhet, det historiska poemet...

Zacharias Topelius

läs mer