Nyheter

Liedman och Österberg om dygder

2012-12-08

Sven-Eric Liedman och Eva Österberg presenterar den nya boken "Dygdernas renässans" på ABF Stockholm den 10 dec kl 18.

Människan har alltid funderat - och kommer troligen alltid att fundera - på vilka egenskaper som befrämjar det gemensamma goda. Bakom det något mossiga svenska ordet »dygd« gömmer sig många egenskaper - klokhet, tålamod, barmhärtighet med flera - som än idag är aktuella, men under nya namn och i nya sammanhang, såsom mänskliga rättigheter, global etik m.m.
Dygdernas renässans är en tvärvetenskaplig antologi om de antika och kristna dygdernas härkomst, förändring och roll i samtiden och framtiden. Författarna kan rentav se en renässans för dygderna i vårt samhälle. Boken presenteras av medförfattarna Eva Österberg, professor emerita i historia, och Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idéhistoria.

ABF, Sveavägen 41, Stockholm, kl 18. Entré 60 kr.

Arkivet